Náhradní rodinná péče

Osvojení, pěstounská péče a další rodinné formy náhradní péče

V nejlepším zájmu dítěte, film, ČT 2016

Premiéra 2.12.2016, ČT 2, 21:00
Linda Jablonská, Český žurnál

COMPENDIUM OF PROMISING PRACTICES to ensure that children under the age of three grow up in a safe and supportive family enviroment

Sborník příkladů dobré praxe s cílem zajistit dětem do tří let bezpečné a podpůrné rodinné zázemí

© The United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2015

Pěstounská péče na přechodnou dobu / Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu

Průzkum organizace Lumos ve spolupráci se 7 kraji ČR

http://czech.wearelumos.org/media-centre/publications

Děti bez lásky

Dokumentární film, Československo, 1963, 37 min

http://gloria.tv/media/WPc2mW9hP4G

Analýza fungování dohod o výkonu pěstounské péče

Analýza fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR

SocioFaktor s.r.o.

Vzťahová väzba a trauma

Seminár pre odborníkov i profesionálnych rodičov o základnej téme náhradnej rodinnej starostlivosti.

Odebírání českých dětí v cizině

Možnosti právní ochrany a poučení pro českou praxi
Z. Kapitán

Metodická informace k posuzování vzniku nároku na dávky pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Infomrace popisuje předpoklady pro vznik nároku na dávky pěstounské péče po nabytí účinosti nového občanského zákoníku.

Celý text na http://www.mpsv.cz/files/clanky/17990/Metodicka_informace_davka.pdf

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14504

Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti

Sobotková, Irena - Očenášková, Veronika
Objednávky: e-shop Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
http://www.evup.upol.cz/

O peníze až v první řadě

Marcela Tobiášová

Osvojení (adopce) dle úpravy nového občanského zákoníku

Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Jak pečují o znevýhodněné děti za českými hranicemi

Syndikovat obsah