Děti a mladí lidé v NRP, odchod z NRP

Život v příběhu - autorská kniha dětí z NRP

Kniha vytvořená dětmi z náhradní rodinné péče. Děti zde vypráví své osobní příběhy a nechávají vzkazy dospělákům a ostatním dětem s podobným osudem.

Praktické brožury pro mladé lidi odcházející z náhradní péče

Čtyři praktické brožury na téma práce, bydlení, peníze, úřady.
Organizace Janus, Brno

Tak už jsme dospělí aneb jak se postavit na vlastní nohy

Informační brožurka pro mladé lidi, kteří začínají žít svůj samostatný život. Vznikla v rámci projektu Abeceda aneb "První kroky do života"
Celá brožura je ke stažení na
http://projekty.osu.cz/abeceda/www/downloads/Brozurka_web.pdf

Cesta k dítěti - terapeutické metody pro práci s dětmi v NRP

Centrum náhradní rodinné péče, Amalthea 2013

Publikace na příbězích dětí z náhradních rodin ukazuje možnosti použití jednotlivých terapeutických metod a jejich možné přínosy. Je popsáno několik metod - kniha života, ekomapa terapeutický pří'běh, wait watch and wonder, filiální terapie, dotyková terapie a další.

Celá publikace je ke stažení na http://amalthea.pardubice.cz/publikace/2014/cesta-k-diteti_web.pdf

Metodika podpůrných skupin dětí vyrůstajících v NRP

Monika Semerádová, Ria Černá
Amalthea

Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life

Práva dětí v alternativní péči

Národní zpráva z vrstevnického výzkumu

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek

Projekt Práva dětí v alternativní péči – od teorie k praxi se snaží prostřednictvím aktivního zapojení mladých lidí do vý-
zkumu získat poznatky o tom, jak je stávající systém péče a podpory mladých lidí při jejich odchodu do samostatného
života viděn samotnými aktéry, jak hodnotí jeho efektivitu a vstřícnost. Projekt, kterého se zúčastnili mladí lidé z České
Republiky, Polska, Finska a Albánie, přináší nový pohled na systém péče v uvedených zemích a umožňuje navrhovat

Jak se dostat k náhradní rodině v 17ti letech?

O prázdninách do Občanského sdružení Rozum a Cit přišel dopis od dívky z děckého domova, toužící po tom najít rodinu, ve které by mohla být šťastná. Sdružení dostalo souhlas se zveřejněním a proto si její příběh a přání můžete přečíst i Vy.

Dlouhodobá příprava dětí v ústavní péči na samostatnost

Dlouhodobá příprava dětí (mladých lidí) v dětských domovech Plzeňského kraje na samostatný život
Mgr. Věra Šašková

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/dlouhodoba-priprava-deti.html&comment=34

Start z Velkého Dvora

Dokument ČT z cyklu "Náš venkov"
15 min. Režie Z. Skokan
Vysíláno 14.4. 2012
Pořad ke shlédnutí na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/

"Ageing out of care", mezinárodní analýza

Organizace SOS dětské vesničky publikovala mezinárodní analýzu "Ageing out of care" mapující situaci mladých lidí odcházejících z náhradní rodinné péče v Evropě a Střední Asii, dohromady 13 zemí.

Celý text v angličtině dostupný zde:
http://www.sos-childrensvillages.org/About-us/Library/Pages/Ageing-out-o...

KRUH MLADÝCH - iniciativa pro mladé (nejen) v pěstounské péči

Kruh mladých je novou iniciativou, která sdružuje mladé lidí z náhradní rodinné péče, tedy se zkušenostmi s ústavní výchovou, pěstounskou péčí, osvojením nebo třeba soužitím s pěstounskými sourozenci.

Kruh mladých je otevřený i pro další mladé lidi, vítány jsou jakékoliv nové nápady, připomínky a názory.
Možnost se připojit je účastí na dalším, setkání.
V pořadí třetím setkání setkání se uskutečnilo 2.-4. března 2012 ve Svitavách.

Kontaktní osoba: Radka Švestková

Syndikovat obsah