Standardy

Standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovou péči

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický pokyn MŠMT, který stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních poskytujících péči ohroženým dětem.
Celý dokument je ke stažení na http://www.msmt.cz/file/35026/

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál upravuje způsob a průběh části výkonu přenesené působnosti krajských úřadů.
Obsahuje doporučené postupy pro provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany v působnosti krajských úřadů a pomoci jim tak při výkonu specifické kontrolní činnosti.

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/20123/Manual_kontrol.pdf

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany

Odbor ochrany práv dětí MPSV
MPSV vydalo Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany určený pro pracovníky krajských úřadů a Magistrátu hl. města Prahy, kteří provádějí kontrolu plnění standardů kvality na orgánech sociálně-právní ochrany (obecních úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností)

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14319

Manuál implemetnace standardů kvality SPO pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál implementace standardů pro pověřené osoby působící v NRP

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f)
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Struktura manuálu kopíruje uspořádání standardů kvality, jež jsou přílohou prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Manuál standardů kvality pro OSPOD

MPSV

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany

Pracovní příručka pro zavádění standardů kvality sociálně právní-ochrany pro OSPOD.

http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/systemova-podpora-procesu-transfor...

Standardy péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Poznatky ze systematických návštěv veřejného ochránce práv

Manuál International Social Services (ISS)

Manuál ISS je v prvé řadě určen korespondentům, kteří volali po směrnicích týkajících se postupů v oblasti ISS a metodiky, která by podpořila jejich vědomosti a zkušenosti s řešením mezinárodních případů. Může rovněž sloužit jako referenční materiál pro všechny naše sociální pracovníky, kteří se při své běžné práci neúnavně zabývají nejrůznějšími případy. Manuál by tak mohl přispět k ještě větší profesionálnosti sociální práce v neustále se proměňujícím a vyvíjejícím světě.

Manuál posuzování údajů dětí ve formální péči

Better Care Network vydal společně s UNICEF manuál, jehož cílem je pomoci jednotlivým zemím posílit informační systém týkající se dětí v náhradní péči. Manuál přináší soubor 15 souhrných indikátorů týkajících se dětí ve formální péči. Vysvětluje, proč jsou tyto informace důležité a nabízí praktické způsoby sběru těchto dat jak pro státní tak nestátní organizace. Tyto indikátory mají sloužit jako společný nástroj monitorování péče o dítě.

Metodiky hodnocení kvality sociálních služeb

Národní vzdělávácí fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách

K dispozici jsou:

  • metodika hodnocení kvality služeb v ústavech přímo řízených MPSV
  • metodika pro azylové domy
  • metodika pro chráněné a podporované bydlení
  • metodika pro poradenství

Ke stažení na http://www.cekas.cz/content/metodiky-hodnoceni-kvality-socialnich-sluzeb

Standardy Children's Workforce Development Council pro přípravu, podporu a rozvoj pěstounské péče

CWDC
Kromě standardů naleznete na stránkách http://www.cwdcouncil.org.uk/foster-care/standards i průvodce pro pěstouny, pracovní knihu a průvodce pro manažery, kteří pěstounsku péči supervidují.

Další materiály o pěstounské péči ve Velké Británii jsou na http://www.cwdcouncil.org.uk/foster-care

Národní standardy pro pěstounskou péči, UK

UK National Standards for Foster Care
Národní normy Velké Británie z roku 1999 vytvořené organizací Fostering Network (dříve
National Foster Care Association)

- nejsou právně závazné, představují nejlepší postupy, poskytovatelé pěstounské péče v UK by je měli splňovat
http://www.hse.ie/eng/Staff/FactFile/FactFile_PDFs/Other_FactFile_PDFs/T...

National Minimum Standards of Foster Care
Národní minimální požadavky pro pěstounskou péči z roku 2002 (platné pro

Prezentácie zo seminára Európske štandardy kvality v Banskej Bystrici

26.novembra 2009 sa v Banskej Bystrici uskutočnil Medzinárodný seminár Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny (Quality4children) a celoslovenský seminár o skvalitnení systému pomoci deťom a rodinám v ohrození.

Deklarácia dieťa potrebuje rodinu

Deklarácia neštátnych detských domovov združených v Združení zástupcov neštátnych detských domovov v SR, prijatá na Valnom zhromaždení 21. 6.2007

Neštátne detské domovy si uvedomujú, že najlepšia na výchovu dieťaťa je rodina, a preto vynaložia úsilie, aby prostredie, v ktorom sa starajú o deti, odkázané na náhradnú starostlivosť, sa svojimi priestormi ale najmä formami a metódami práce čo najviac priblížilo bežnému životu v rodine.

Standardy Kvalita pro děti - "Quality4Children"

Standardy pro péči o děti mimo domov v Evropě - Standardy Quality4Children
Na vzniku Standardů se podíleli zástupci z 35 zemí v Evropě, vycházeli přitom z příběhů lidí, jichž se přímo týká péče o děti mimo domov.
Standardy jsou ke stažení v mnoha jazykových verzách včetně češtiny na
http://quality4children.info/content/cms,id,89,nodeid,31,_country,at,_la...

Syndikovat obsah