Manuál implemetnace standardů kvality SPO pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Struktura manuálu kopíruje uspořádání standardů kvality, jež tvoří přílohu č. 3 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen vyhláška č. 473/2012 Sb.). Každá kapitola pojednává samostatně o jednom ze standardů kvality a jeho dílčích kritériích. Na příkladech dobré praxe či konkrétními doporučeními pro zařízení se autoři snažili celýmateriál co nejvíce přiblížit praxi, aby nebyl jen teoretickým příspěvkem k tématu. V závěru dílčích kapitol jsou vždy uvedeny odkazy na příslušné právní normy, případně jiné dokumenty či odkazy na odbornou literaturu k tématu. Za každou jednotlivou kapitolou týkající se konkrétního standardu kvality je ponechán prostor pro vlastní poznámky, komentáře a doplnění.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14319

PřílohaVelikost
manual_ZDVOP.pdf3.57 MB