Statistiky

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2014

Na stránkách http://www.mpsv.cz/files/clanky/22668/rocenka_prace_2014.pdf
je ke stažení Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí. Obsahuje mimo jiné údaje o počtech klientů sociálních služeb, včetně údajů o počtu dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Tento počet dlouhodobě klesá, v r. 2014 bylo v DOZP umístěno 577 dětí.

Pěstounská péče na přechodnou dobu / Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu

Průzkum organizace Lumos ve spolupráci se 7 kraji ČR

http://czech.wearelumos.org/media-centre/publications

Mapování pěstounské péče na přechodnou dobu

Projekt mapující statistické údaje o dětech, které prošly pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
http://www.rpp.cz/rubrika/mapovani-prubehu-pppd/

Odebírání českých dětí v cizině

Možnosti právní ochrany a poučení pro českou praxi
Z. Kapitán

Činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku a kojeneckých ústavů ve vybraných krajích v letech 2007–2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zlínský kraj

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 38 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 14 dětí. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu jeden rok a více.
Výrazně poklesl celkový počet dětí přijatých během roku. Zatímco v roce 2012 bylo přijato 89 dětí, v roce 2013 bylo přijato jen 15 dětí.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-detskych-domovu-pro-deti-do-3-le...

Statistická ročenka MPSV za rok 2013

Ve statistické ročence MPSV jsou k dispozici údaje o sociálně-právní ochraně dětí, počtech klientů sociálních služeb a další informace. Nadále kelsá počet dětí umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Celá ročenka je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/19296/MPSV_rocenka2013_webb.pdf

Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi

Sociofaktor

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany za rok 2013

MPSV zveřejnilo statistické výkazy o výkonu SPO za rok 2013. Došlo např. k výraznému nárůstu počtu žádostí o zprostředkování NRP.
Výkaz je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/17557/Sum_V20_2013.xls

O peníze až v první řadě

Marcela Tobiášová

Statistická ročenka MPSV za rok 2012

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí nadále klesá počet dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižeím a stoupá počet dětí v pěstounské péči.
Celá ročenka MPSV z oblasti práce a sociálních věcí je ke stažení na http://www.mpsv.cz/cs/3869

Počet mezinárodních adopcí celosvětově klesá

Po dlouholetém vzestupu počtu dětí, které byly osvojeny v zahraničí, došlo od roku 2004 k výraznému poklesu. Je to dáno zejména přísnější regulací mezinárodních adopcí a také politice některých zemí, které tradičně děti do zahraničních vysílaly (jako např. Rusko nebo Čína), které se nyní snaží počet odesílaných dětí omezit.

Podrobnější infomrace včetně grafu na stránkách http://edition.cnn.com/2013/09/16/world/international-adoption-main-stor...

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistikyČR

V roce 2012 bylo v České republice 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, jejichž kapacita byla 1 700 míst a bylo v nich ke konci roku umístěno 1 397 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 932 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 940 dětí, téměř 51 % do vlastní rodiny. Více než čtvrtina propuštěných dětí pobývala v ústavu déle než rok.

Statistické údaje o zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Statistická ročenka školství - výkonnové ukazatele
Údaje o počtech ůžek v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a počtu umístěných dětí.

Statistiky k dispozici online s možností definice výběru např. podle kraje nebo zřizovatele.
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

V příloze přehledová tabulka za rok 2012/2013.

Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Statistické údaje o činnostech orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7260

Syndikovat obsah