Statistiky

Počet a charakteristiky ohrožených dětí mladších tří let v ústavech v Evropě

Prof. Kevin Browne a Dr. Catherine Hamilton-Giachritsis, Centrum forenzní psychologie a psychologie rodiny, University of Birmigham
Zpráva z rozsáhlého výzkumu ze 33 evropských zemí. Zabývá se nejen počtem dětí v institucích, ale srovnává také důvody umístění dětí v ústavech, typy ústavů v jednotlivých zemích.

Mezinárodní srovnání počtu dětí mimo původní rodinu

Výzkumné centrum Innocenti Research Centre spadající pod UNICEF, produkuje pravidelně databázi atabáze TransMONEE 2008. Databáze pokrývá široké spektrum ukazatelů týkajících se sociální a ekonomické situace a celkového blahobytu dětí, mladých lidí a žen v zemích střední a východní Evropy (CEE) a Společenstva nezávislých států (CIS). Data v databázi, na jejichž sběru se podílí národní statistické úřady jednotlivých zemí, zapojených v projektu jsou každoročně aktualizována.

Veškeré údaje (v angličtině)
http://www.unicef-irc.org/databases/transmonee/#TransMONEE

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2007

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
Ke konci roku 2007 bylo v ČR 33 kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let. K témuž datu byla kapacita těchto ústavů 1 871 míst a bylo v nich umístěno 1 407 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1 741 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1 803 dětí, 54 % do vlastní rodiny. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku.

Převzato z http://www.uzis.cz/download.php?ctg=20&search_name=kojeneck&region=100&k...

Statistické údaje na internetu

Statistiky Ústavu pro informace ve vzdělávání http://delta.uiv.cz/
Statistické ročenky MPSV http://www.mpsv.cz/cs/3869
Údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky o kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let http://www.uzis.cz/download.php?ctg=20&search_name=kojeneck&region=100&k...

Syndikovat obsah