Založení Asociace náhradních rodin?

Z různých stran přichází požadavek, aby bylo více slyšet také „hlas náhradních rodičů“. Právě rodiče s řadou zkušeností s výchovou dětí mohou významně přispět k mozaice nápadů a tipů, jak zlepšovat péči o děti žijící mimo vlastní rodinu.

Úvahy mnohých proto směřují k založení Asociace náhradních rodin. Propojení náhradních rodin, případně již existujících klubů či sdružení v ČR, může přinést podmínky pro vzájemnou podporu a sdílení názorů, zkušeností a pohledů. Její členové mohou formulovat problematické oblasti náhradní rodinné péče a svými postřehy a nápady pak iniciovat legislativní změny. Sjednocený postoj k jednotlivým otázkám náhradní rodinné péče může znamenat „silný hlas, který je více slyšet“. V neposlední řadě může asociace napomoci ke zvýšení povědomí o náhradní rodinné péči, ale zejména jde o vzájemné setkávání a předávání si zkušeností.

Jaké jsou Vaše názory? Zapojte se do diskuse na http://pestounskapece.cz/kniha4.php
nebo přidejte komentář na tuto stránku.

Děkujeme o.s. Rozum a Cit za iniciování internetové diskuse.

Komentáře

Jak se stát členkou té asociace?

Zajímalo by mne jakým způsobem se lze zapojit do činnosti asociace v Jižních Čechách?

Členství v anr

Dobrý den paní Hanko,

pokud máte zájem stát se členem ANR ČR, tak jsou dvě možnosti. Náhradní rodič (pěstoun či adoptivní rodič) se může stát řádným členem ANR ČR, zájemce z řad veřejnosti se může stát sympatizantem sdružení.

Přihlášku a další informace naleznete na webu www.anrcr.cz v oddíle členství, případně mi napište do e-mailu telefonní kontakt na sebe a já Vám zavolám.
ANR ČR v Jižních Čechách v tuto chvíli nemá žádný klub náhradních rodičů. Pokud méte ve svém okolí další dvě náhradní rodiny, můžete se založit vlastní klub a zapojit se aktivit organizace, navázat spolupráci s dalšími kluby (Vysočina, Plzeň, Čelákovice...)

Jana Lexová
jana.lexova@anrcr.cz

Klub náhradních rodin v Jižních Čechách

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.