Manuál standardů kvality pro OSPOD

MPSV

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany

Pracovní příručka pro zavádění standardů kvality sociálně právní-ochrany pro OSPOD.

http://www.pravonadetstvi.cz/projekty/systemova-podpora-procesu-transfor...