Metodiky hodnocení kvality sociálních služeb

Národní vzdělávácí fond - Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách

K dispozici jsou:

  • metodika hodnocení kvality služeb v ústavech přímo řízených MPSV
  • metodika pro azylové domy
  • metodika pro chráněné a podporované bydlení
  • metodika pro poradenství

Ke stažení na http://www.cekas.cz/content/metodiky-hodnoceni-kvality-socialnich-sluzeb