Manuál implementace standardů pro pověřené osoby působící v NRP

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f)
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Struktura manuálu kopíruje uspořádání standardů kvality, jež jsou přílohou prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
Každá kapitola pojednává samostatně o jednom ze standardů kvality a jeho dílčích kritériích. Na příkladech dobré praxe či konkrétními doporučeními pro pracoviště se autoři textu snažili celý materiál co nejvíce přiblížit praxi, aby nebyl jen teoretickým příspěvkem na dané téma. V závěru dílčích kapitol jsou vždy uvedeny odkazy na příslušné právní normy, případně jiné dokumenty či odkazy na odbornou literaturu k tématu. Za každou jednotlivou kapitolou týkající se konkrétního standardu kvality je pak ponechán prostor pro vlastní poznámky, komentáře a doplnění.
Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14319

PřílohaVelikost
manual_PO.pdf3.13 MB