Manuál International Social Services (ISS)

Manuál ISS je v prvé řadě určen korespondentům, kteří volali po směrnicích týkajících se postupů v oblasti ISS a metodiky, která by podpořila jejich vědomosti a zkušenosti s řešením mezinárodních případů. Může rovněž sloužit jako referenční materiál pro všechny naše sociální pracovníky, kteří se při své běžné práci neúnavně zabývají nejrůznějšími případy. Manuál by tak mohl přispět k ještě větší profesionálnosti sociální práce v neustále se proměňujícím a vyvíjejícím světě.

ISS představuje celosvětovou síť pracovníků a dobrovolníků, jejichž prvořadou snahou je chránit, vytvářet nebo obnovovat svazky mezi rodinnými příslušníky napříč zeměmi v souladu s etickými zásadami a standardy z oblasti sociální práce.
Posláním organizace ISS je pomáhat těm, kdo v důsledku dobrovolné nebo nucené migrace nebo jiného sociálního problému mezinárodní povahy musejí překonat osobní nebo rodinné těžkosti, jejichž vyřešení vyžaduje koordinovaný zásah dvou nebo více zemí. Aby bylo možné toto poslání naplňovat, mezi úkoly organizace ISS patří:

  • obeznamovat se s podmínkami a důsledky migrace z mezinárodního pohledu a ve
    vztahu k životu jednotlivců i celých rodin a v návaznosti na takto získané poznatky předkládat doporučení nebo podnikat jiné náležité kroky,
  • přispívat k prevenci sociálních problémů souvisejících s migrací nebo s přeshraniční mobilitou,
  • informovat odborníky na sociální práci a veřejnost o potřebách migrujících osob a rodin,
  • budovat mezinárodní síť sociálních a právních služeb, díky které je možné naplňovat potřeby dětí, rodin a jednotlivců, kteří žádají o služby organizace ISS, a zajišťovat průběžně funkčnost takové mezinárodní sítě.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/7241

PřílohaVelikost
ISS_manual_cz.pdf968.44 KB