Dlouhodobá příprava dětí v ústavní péči na samostatnost

Dlouhodobá příprava dětí (mladých lidí) v dětských domovech Plzeňského kraje na samostatný život
Mgr. Věra Šašková

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/dlouhodoba-priprava-deti.html&comment=34

Téma dlouhodobé přípravy na samostatný život odráží znevýhodnění dětí a mladých lidí v ústavní péči vyplývající z absence rodinného prostředí, postupné socializace, přebírání vzorů, společenských rolí, atd. Cílem je práce systematická a dlouhodobá, vedoucí k prevenci selhání mladého člověka v dospělosti.

---------------------
Autorka ve svém článku popisuje dva projekty na podporu mladých lidí opouštějících ústavní výchovu v Plzeňském kraji. Projekty jsou založeny na komplexní podpoře se zapojením odborníků, institucí a subjektů, které mohou napomoci úspěšnému osamostatnění mladých lidí.

Oponentní komentáře k textu - Lucie Brodníčková a Mgr. Jan Folda