Metodika podpůrných skupin dětí vyrůstajících v NRP

Monika Semerádová, Ria Černá
Amalthea

Metodika podpůrných skupinpro děti vyrůstající u příbuzných, pěstounské péči či adopci je napsána na základě praktických zkušeností a n základě inspirace ze zahraničí. Popisuje vyžití důležitého nástroje - sdílení společných životních zkušeností dětí, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Podpůrná skupina pod vedením lektora představuje pro dítě bezpečné prostředí, kde může své zkušenosti sdílet. Metodika popisuje témata pro práci se skupinou, zahraniční zkušenosti a terapeutické příběhy, které je možné pro práci se skupinou využít.

Celá metodika je ke stažení na

http://amalthea.pardubice.cz/metodiky/metodika_A4_web.pdf