Návazné služby pro mladé lidi z pohledu poskytovatele sociálních služeb

Bc. Tereza Ševčíková

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/navazne-sluzby-pro-mlade-lidi-.html&c...

Autorka zpracovala text z pohledu poskytovatele sociálních služeb - domu na půli cesty, který občanské sdružení Pod Křídly provozuje ve Zlínském kraji. Autorka v příspěvku popisuje, jak vypadá konkrétní pomoc mladým lidem při jejich vstupu do samostatného života.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Šárka Bryknerová, Dis.
Oponentní komentář k textu - Bc. Jana Fránová
Oponentní komentář k textu - Radka Síčová