Příprava mladých lidí z pohledu ředitele výchovného ústavu

Mgr. Bc. Josef Michálek

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/dlouhodoba-priprava-deti.html&comment=35

V příspěvku autor popisuje zkušenost s přípravou na samostatný život mladých lidí z výchovného ústavu. Popis aktivit, které příprava zahrnuje, je doplněn riziky a překážkami bránícími úspěšné integraci do společnosti.

Oponentní komentáře k textu - Mgr. Pavel Vítkovský a Mgr. Jakub Vávra