KRUH MLADÝCH - iniciativa pro mladé (nejen) v pěstounské péči

Kruh mladých je novou iniciativou, která sdružuje mladé lidí z náhradní rodinné péče, tedy se zkušenostmi s ústavní výchovou, pěstounskou péčí, osvojením nebo třeba soužitím s pěstounskými sourozenci.

Kruh mladých je otevřený i pro další mladé lidi, vítány jsou jakékoliv nové nápady, připomínky a názory.
Možnost se připojit je účastí na dalším, setkání.
V pořadí třetím setkání setkání se uskutečnilo 2.-4. března 2012 ve Svitavách.

Kontaktní osoba: Radka Švestková
info@kruhmladych.cz, tel. 602 172 190, www.kruhmladych.cz
(vytváří se)

Zváni jsou všichni, které spojují obdobné zkušenosti a mnohdy pocity, že nemají možnost se zapojit do diskuse a rozhodování o věcech, které se jich bezprostředně týkají. Kruh mladých je dobrý začátek velkých věcí, společná naděje, že se podaří vytvořit prostor mladých lidí pro sdílení názorů a pocitů, pro společná setkání a snad i možnost prosazení společného hlasu - ať už na regionální či národní úrovni s možností informovat odbornou i laickou veřejnost o náhradní péči, o svých zkušenostech a o tom, jaké je to vyrůstat mimo svou vlastní rodinu.
Skupina vznikla mj. i na popud Lucie Brodníčkové, členky Kruhu mladých, která se zúčastnila v červenci 2011 mezinárodní konference IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče) v Kanadě. Její zážitek a setkání s mladými lidmi z řady zemí, zkušenost, že hlas mladých lidí je slyšet, je důležitý a může být respektován v řadě zemí, byla velmi inspirující.

Skupina pracuje na tvorbě webových stránek www.kruhmladych.cz nejen pro svou potřebu, ale i pro veřejnost a všechny, kdo se o danou problematiku zajímají.

Související odkazy:
"Kruh je otevřen nejen pro děti pěstounů", Svitavský deník http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/kruh-je-otevren-nejen-detem-pest...
Nadace O2, Kruh mladých http://www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/828