Návazné služby pro mladé lidi z pohledu sociálního kurátora

PhDr. Pavel Pěnkava

http://www.cijedite.cz/?nav=temata/navazne-sluzby-pro-mlade-lidi-.html&c...

Autor ze své pozice sociální kurátora v příspěvku popisuje proces a úskalí odchodu jedince z ústavní péče do běžného způsobu života. Autor v příspěvku dodává, že je třeba brát zřetel na bezprostřední povýstupní období, kdy hrozí největší riziko ohrožení sociálně patologickými jevy.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Petr Pražák
Oponentní komentář k textu - Mgr. Ilona Chalupníková