Práva dětí v alternativní péči

Národní zpráva z vrstevnického výzkumu

Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Jan Matoušek

Projekt Práva dětí v alternativní péči – od teorie k praxi se snaží prostřednictvím aktivního zapojení mladých lidí do vý-
zkumu získat poznatky o tom, jak je stávající systém péče a podpory mladých lidí při jejich odchodu do samostatného
života viděn samotnými aktéry, jak hodnotí jeho efektivitu a vstřícnost. Projekt, kterého se zúčastnili mladí lidé z České
Republiky, Polska, Finska a Albánie, přináší nový pohled na systém péče v uvedených zemích a umožňuje navrhovat
konkrétní úpravy systému na základě osobní zkušenosti jeho uživatelů.
Iniciátorem a realizátorem celého projektu je mezinárodní sdružení SOS dětských vesniček se sídlem v Rakousku. SOS
dětské vesničky jsou globální organizací, která vznikla po 2. světové válce a působí ve 132 zemích světa. Svojí původní aktivitu – budování SOS vesniček pro pěstounské matky a jejich děti – organizace postupně rozšiřuje kromě jiné-
ho o aktivity směřující k podpoře práv dětí v náhradní péči. Výzkumný projekt Práva dětí v alternativní péči – od teorie
k praxi je součástí těchto aktivit.
Kromě samotného výzkumného šetření si projekt klade i další cíle. Prvním z nich je vytvoření mezinárodní databáze organizací či programů, které mladí lidé hodnotí jako prospěšné a efektivní ve vztahu ke své přípravě na samostatný život.
V rámci každé země bylo vybráno a následně prozkoumáno několik takových příkladů dobré praxe, které se následně
staly součástí zmiňované databáze. Dalším výstupem je série video vzkazů, jejichž prostřednictvím účastníci výzkumu
sdílejí svoje zkušenosti s odchodem z péče a přípravou na něj se svými vrstevníky. Tato forma by měla být cílové skupině maximálně dostupná a uživatelsky přátelská.

PřílohaVelikost
závěrečná zpráva PRP.pdf2.1 MB