COMPENDIUM OF PROMISING PRACTICES to ensure that children under the age of three grow up in a safe and supportive family enviroment

Sborník příkladů dobré praxe s cílem zajistit dětem do tří let bezpečné a podpůrné rodinné zázemí

© The United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2015

http://www.unicef.org/ceecis/UNICEF_Compendium_of_promising_practices_We...

Jako tištěnou publikaci v angličtině možno objednat zdarma zde:

Elizabeth Platts

Programme Associate - Child Protection
UNICEF Regional Office for CEE/CIS

Palais des Nations

CH 1211 Geneva 10

Visitors’ : 5 - 7 avenue de la Paix

Tel. (+41 22) 909 5423

Fax (+41 22) 909 5909

Email: eplatts@unicef.org