Náhradní rodinná péče

Osvojení, pěstounská péče a další rodinné formy náhradní péče

Profesionální náhradní výchova v rodině aneb výhody a nedostatky profesionálního rodičovství na Slovensku

Bronislava Halašová , bakalářská práce
2012, KSocPed PdF MU

Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči

Podpora pěstounských a osvojitelských rodin
s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin,Videotrénink interakcí
P. Pokorná, A. Vávrová, J. Frantíková, M. Vančáková, K. Řeháková, L. Chaloupková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

O negenetickém rodičovství trochu jinak

Informace pro zdravotníky
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

Vágnerová, M.: "Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči"

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc., 2012
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.

http://www.nahradnirodina.cz/files/File/psychicky_vyvoj_ditete_v_nrp.pdf

Provázení rodiny, jako dlouhodobý proces

Sborník příspěvků k provázení náhradních rodin

Příručku vydalo Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012

Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra

Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny
MUDr. Monika Čermáková
Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
Praha 2012

Poruchy attachmentu - magazín Klíč

26 min., 2012
Česká televize

„Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy“.

Třetí vydání Edice Otvíráme, nese název „Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy“.
http://www.terezamaxovadetem.cz/nase-pomoc/edice-otvirame/

Časopis "Můžeš" - téma "Ústavní péče"

Rozhovor s ředitelkou Institutu náhradní rodinné péče Petrou Vrtbovskou
Sloupek senátorky Daniely Filipiové "Prezidentovo veto nechápu"

Dítě v náhradní rodině potřebuje Vaši pomoc

Materiál pro pedagogy

Jana Grohová, PhDr. Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Bc. Jana Frantíková
Středisko náhradní rodinné péče

Brožurka je určena především pedagogům, kteří se setkají při své práci s dítětem z náhradní rodiny. Přináší základní informace, které se týkají náhradní rodinné péče a potřeb dítěte, které v minulosti prošlo ústavním prostředím.
Současně jsou k dispozici pracovní listy jako podpůrný prostředek pro práci s třídou před příchodem nového žáka, které jsou rozděleny pro mateřské, základní a speciální školy.

Dítě v pěstounské péči a jeho vlastní rodina

Bc. Marie Kučerová
Bakalářská práce, FSV UK, 2012

Adopting Better Care

Osvojení lepší praxe - Zlepšení možností adopce po celém světě
Everychild a Better Care Network
Květen, 2012

Zpráva se zabývá tématem domácí a mezinárodní adopce. Má za cíl prozkoumat, proč není adopce ve světě až tak využívána a zjistit, zda by mohlo být její rozšíření přinést řešení pro miliony dětí na celém světě, které potřebují stálou péči a v současné době strádají v ústavech. Text vychází z odborné literatury a rozhovorů s řadou odborníků z celého světa.

Keď sa povie pripútanie...

Ako je to s tým pripútaním? Ako mu rozumieme? Čo znamená byť pripútaní až až? Je to aj pre dieťa až až alebo pre rodičov? Kto to ako posudzuje?

Syndikovat obsah