Profesionální náhradní výchova v rodině aneb výhody a nedostatky profesionálního rodičovství na Slovensku

Bronislava Halašová , bakalářská práce
2012, KSocPed PdF MU

Bakalářská práce se věnuje problematice "Profesionální náhradní výchově v rodině“ na Slovensku, která je od roku 1993 součástí systému náhradní péče o dítě. Přestože se jedná o formu ústavní péče, v oblasti naplnění psychických potřeb patří spíše do sféry náhradní rodinné péče.
Ve výzkumné části jsou v rámci kvalitativního výzkumu analyzovány rozhovory s profesionálními rodiči na Slovensku.
Cílem této práce je zjistit výhody a nedostatky profesionální náhradní výchovy v rodině, jaké jsou vhodné podmínky pro vykonávání povolání ,,profesionálního rodičovství“. Část práce popisuje český systém náhradní péče o dítě, především pěstounskou péči krátkodobou. Pozornost je částečně věnována připravované transformaci systému sociálně právní ochrany dítěte.

Zdroj: http://is.muni.cz/th/322693/

PřílohaVelikost
BP_Bronislava_Halasova.doc569 KB