Blogy

Rozhovor s ředitelkou Rozum a cit, o.s. Jaroslavou Málikovou

Rozhovor o náhradní rodinné péči s Mgr. Jaroslavou Málikovou, ředitelkou Rozum a Cit, o.s.
Vysíláno dne 26.11.2012, Český rozhlas Regina

K poslechu zde
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2775173

Holá, Edith: "Cesta k mým matkám"

Syrový a bolestný autobiografický příběh ženy, která si celý život přála najít biologickou matku.

Léta chtěla najít svou biologickou matku. O to víc nyní, když je sama matkou dvou dětí. Chtěla by poznat ženu, která dokázala opustit své dítě. Má pocit, že do jejího vlastního mateřství se otiskují stopy, které jí nepatří. Opuštění dítěte považuje za největší hřích. Protože právě ona byla jako miminko dána k adopci? Na druhé straně je vzor matky, která adoptuje a bere do pěstounské péče jedno dítě za druhým, z nichž málokteré zůstane ušetřeno tvrdých ran a psychického týrání.

Sociálnoprávna ochrana detí ako priorita verejnej ochránkyne práv Slovenska

Porovnanie zákonnej úpravy a reálnej praxe sociálnoprávnej ochrany detí patrí k jednej z troch priorít Úradu verejnej ochránkyne práv Slovenska na roky 2012-2013. Momentálne úrad zbiera podklady od občanov (dospelých i detí) a samotných pracovníkov sociálnoprávnej ochrany. Okrem všeobecných poznatkov o činnosti orgánov sociálno-právnej ochrany sa verejná ochrankyňa práv bude špeciálne zaoberať ich pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o deti vo vzťahu k vykonávaniu funkcie kolízneho opatrovníka a vo vzťahu k náhradnej výchove.

"VOICES for the FORGOTTEN" - kniha k výročí 30 let organizace IFCO

Ke 30. výročí Mezinárodní organizace pěstounské péče IFCO vychází kniha "VOICES for the FORGOTTEN" (Hlasy pro ty, na které se zapomíná).
Editorkou knihy je američanka Emily Jean McFadden.
Na 246 stranách shromáždila a utřídila příspěvky řady osobností z celého světa, které mají co říci k tématu pěstounské péče.
Knihu je možné objednat na www.amazon.co.uk, elektronická verze pro Kindle se připravuje.

Doručení knihy zdarma je při objednávce na www.bookdepository.co.uk - ISBN 978-1479237524 pro vyhledání knihy.

České lektorky na mezinárodní konferenci IFCO

Ve dnech 21.- 24.10.2012 se v Bulharsku konala mezinárodní konference IFCO - International Foster Care Organisation (Mezinárodní organizace pěstounské péče) http://www.ifco.info/
http://www.ifco-sofia2012.com/

Program byl plný prezentací, workshopů a zajímavých inspirací z jiných zemí.
Lektorky Velký vůz Sever, o.s. zde měly tu čest vést dva zážitkové workshopy na citlivá témata.

Veřejné zakázky MPSV

Zpracování analýzy náhradní rodinné péče
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=33&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Zpracování sociodemografické analýzy
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=32&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=34&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro pověřené osoby

Opětovný dopis poslancům (Amalthea, o.s.)

Dopis poslancům ohledně schvalování novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v příloze.

PROČ JE DŮLEŽITÉ PODPOŘIT NOVELU ZÁKONA O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Tisková zpráva, 11. října 2012

Náhradní rodinná péče v Čaji pro dva, ČR 2

Hosty v pořadu Čaj pro dva 2. října 2012 Českého rozhlasu 2 byli
Miloslav Macela, Petra Vrtbovská a Pavel Kubíček.
K poslechu zde http://www.rozhlas.cz/praha/porady/_porad/100301

Otevřený dopis V. Klausovi (Amalthea, o.s.)

V Chrudimi dne 24. září 2012

Otevřený dopis Václavu Klausovi

Pane prezidente,

vyjádření Vašeho veta k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí svědčí o tom, že jste zřejmě při Vašem rozhodnutí neměl k dispozici fakta z terénní sociální práce s dětmi a jejich rodinami.Považujeme za zásadní Vám tato fakta sdělit.

Konečná, A.: "Nesviť mi do repráku", rozhovor s autorkou knihy

Audiozáznam z panelové diskuse „Rovný přístup dětí ke vzdělání“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro lidská práva a veřejným ochráncem práv uspořádalo dne 20. září 2012 v Praze panelovou diskuzi „Rovný přístup dětí ke vzdělání“.
Audiozáznam z diskuse najdete zde:

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/audiozaznam-z-...

Nadační fond J&T představil kampaň "HLEDÁME RODIČE"

Nadační fond J&T představil novou celorepublikovou kampaň s názvem HLEDÁME RODIČE.
Edukačně-náborová kampaň má napomoci nejen k celkové osvětě a edukaci o pěstounství, ale také k samotnému náboru pěstounů.

Cíle kampaně v bodech:

1. Zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o pěstounství

2. Zvýšit reputaci pěstounů na veřejnosti

3. Pomoci nalézt nové pěstouny ve všech krajích České republiky

"Práva dětí a jejich ochrana" - semináře 2012/13 (Barevný svět dětí, o.s.)

Barevný svět dětí, o.s. zve na již 9. ročník odborných seminářů 2012 – 2013 . Zastřešujícím tématem jsou PRÁVA DĚTÍ A JEJICH OCHRANA . Jste zváni každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 do 20:00 do prostor organizace na adrese Belgická 16, Praha 2. Semináře jsou zdarma, vstupné je dobrovolné.

TERMÍNY a TÉMATA:

1. listopadu 2012
Současný systém sociálně-právní ochrany dětí

6. prosince 2012
Vývoj práv dětí – včera a dnes

7. února 2013
Otázky ochrany práv dětí v praxi

7. března 2013
OSPOD jako hlavní orgán ochrany práv dětí

Novela zákona o ústavní výchově čeká na podpis prezidenta

Poslanecká sněmovna schváliz novely zákona o ústavní výchově, která byla Senátem vrácena s pozměňovacími návrhy. Novela byla schválena v původním znění. Text je k dispozici v příloze.
Převzato z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=574&ct1=0&v=PZ&pn=7&pt=1

Syndikovat obsah