Blogy

KUCHAŘKA OD NATAMY

KUCHAŘKA OD NATAMY aneb METODICKÉ LISTY A PŘÍBĚHY Z PRAXE V OBORU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, Petra Vrtbovská

Natama vydává užitečnou metodickou příručku pro nadcházející transformaci systému péče o ohrožené děti. Osm let pilotního projektu, zkušenosti a propracované metodické listy jsou inspirací i radou, jak realizovat profesionální pěstounskou péči v České republice.
Publikace je velice praktická, autorka sdílí se čtenáři know-how Natamy s cílem rozvíjet a podpořit dobrou praxi v České republice v době velkých změn. Všechny postupy odpovídají záměrům a cílům nového systému péče.
Knihu můžete objednat na info@natama.cz

Máte najdôležitejšiu knihu vašej adopcie či pestúnstva?

Životná história prijatých detí je súčasťou každej adopcie i pestúnstva. Ak sa s ňou vyrovnajú dospelí, môžu pomôcť deťom. Návrat posilňuje rozvoj dobrých a citlivých služieb pre rodiny a vydáva viaceré štúdijné a metodické materiály v tejto téme. Vydáva aj prvý originálny slovenský materiál Robíme knihy života, ktorý vznikol vďaka spolupráci s mnohými rodinami a deťmi. S uvedenými materiálmi (pre dospelých i deti) sa môžete stretnúť vrámci Programu pripútania, ďalej vrámci individuálnych programov tvorby kníh života alebo vrámci podporných detských a rodičovských skupín.

Vláda schválila Národní strategii ochrany práv dětí

Tisková zpráva z jednání vlády ČR
4. 1. 2012 15:53

Vláda souhlasí s upřednostněním rodinné péče nad ústavní

S posílením výchovy ohrožených dětí v rodinném prostředí počítá Národní strategie ochrany práv dětí, kterou dnes schválil kabinet premiéra Petra Nečase.

Národní strategie byla podle jejího předkladatele ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka vypracována tak, aby na práva dětí bylo nahlíženo jako na svébytné bytosti, které mají v každém věku svá nezadatelná práva.

Vláda schválila novelu zákona o SPO

Tisková zpráva MPSV

Text novely ve znění schváleném vládou je v příloze

Čo potrebujú deti v pestúnskych a adoptívnych rodinách od profesionálov?

"Potrebujeme komunikáciu v jazyku detí, dlhodobú stabilnú podporu a Knihy života." To sú tri najdôležitejšie rady, ktoré majú mladí ľudia z pestúnskych a adoptívnych rodín pre profesionálov zo systému ochrany detí.
Na konci novembra v Banskej Bystrici 12 mladých ľudí na prahu dospelosti nahlas hodnotilo systém ochrany detí a prehovorilo pred približne 30 profesionálmi na Public Hearingu / Verejnom vypočutí.

MŠMT neruší zařízení náhradní výchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si uvědomuje důležitost zachování diagnostických a výchovných ústavů, dětských domovů či dětských domovů se školou. Informace, že MŠMT má v plánu tato zařízení náhradní výchovy rušit, nejsou pravdivé.

Praha, 11. listopadu 2011 - Stejně jako na samotném úřadu MŠMT a ve všech ostatních přímo řízených organizacích, tak i v přímo řízených organizacích, kam zařízení náhradní výchovy patří, je třeba provést úsporná opatření.

Vznik skupiny mladých v náhradní péči

Ráda bych Vás informovala o vzniku skupiny mladých lidí v náhradní péči s názvem Kruh mladých.

Naším posláním je osvěta a informovanost o životě v náhradní péči, zapojování se do rozhodování a pomoc mladým lidem v náhradní péči nebát se mluvit o svých pocitech a zkušenostech.

V současné době hledáme do naší skupiny další mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a osvojení, kteří by se k našim aktivitám připojili.

Děkuji za spolupráci.

Za Kruh mladých:

Radka Švestková
projektová manažerka
e-mail: info@kruhmladych.cz

SOS vesničky hledají programového manažera

Sdružení SOS dětských vesniček vypisuje výběrové řízení na pozici programového manažera.
Více informací na http://www.sos-vesnicky.cz/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-pozi...

Mezinárodní seminář o právech dětí do 3 let

Dne 22. listopadu 2011 se v Praze konal regionální seminář o právech dětí do 3 let. Akci pořádal Úřad Vysoké komisařky pro lidská práva OSN. Na semináři vystoupili např. bývalý člen Evropské komise Vladimír Špidla, Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva OSN, Jean-Claude Legrand, regionální poradce pro ochranu dítěte UNICEF, nebo Maria Herczog, členka Výboru pro práva dítěte OSN a další přední odborníci na péči o děti.

Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Na stránkách http://www.nadacesirius.cz/cs/aktivity/podpora-pracovniku-ospod najdete informace o akreditovaném vzdělávacím programu pro pracovníky OSPOD a o nabídce série supervizí.

V profesionálnych rodinách budú už deti do šiestich rokov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Tisková zpráva obsahuje také statistiky počtu dětí v profesionálních rodinách.

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/TS_profirodiny.pdf

Prohlášení NNO k záměru MPSV ukončit činnost kojeneckých ústavů

Prohlášení 29 neziskových organizací k záměru MPSV ukončit činnost kojeneckých ústavů ke konci roku 2013

Celý text prohlášení je v příloze. Mimo jiné se v něm říká:

Vláda přijala Strategii boje proti sociálnímu vyloučení v letech 2011-2015

Vláda na svém jednání 21.9.2011 schválila Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011-2015, kterou předložila vládní zmocněnkyně pro lidská práva a připravila vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Pěstounská péče v časopise Nový prostor

Téma časopisu Nový prostor, č.381 zní "Mimo rodinu".

"Děti, které nepláčou" je obsáhlý rozhovor s Chrisem Gardinerem, pěstounem, členem výboru IFCO (Mezinárodní organizace pěstounské péče), mezinárodně uznávaným expertem na náhradní rodinnou péči.
http://novyprostor.cz/clanky/381/deti-ktere-neplacou.html

Děti do 6 rokov majú vyrastať v rodine

Moderný zákon a konzervatívny človek

Dočkali sme sa ďalšej novely v zákone č. 180/2011 Z.z.. Priniesla aj jednu výraznú zmenu - deti do 6 rokov majú vyrastať v profesionálnej rodine a nie v detskom domove. Zákon tak urobil ďalší krok vpred.

Syndikovat obsah