Mezinárodní seminář o právech dětí do 3 let

Dne 22. listopadu 2011 se v Praze konal regionální seminář o právech dětí do 3 let. Akci pořádal Úřad Vysoké komisařky pro lidská práva OSN. Na semináři vystoupili např. bývalý člen Evropské komise Vladimír Špidla, Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva OSN, Jean-Claude Legrand, regionální poradce pro ochranu dítěte UNICEF, nebo Maria Herczog, členka Výboru pro práva dítěte OSN a další přední odborníci na péči o děti.
Jednotlivé příspěvky se zabývaly jednak zkušenostmi s deinstitucionalizací péče o děti do 3 let a jednak překážkami, na které tento proces v jednotlivých zemích naráží.

Tisková zpráva MPSV k tomuto semináři je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/11747/tz_231111a.pdf