Blog uživatele katerina

Prohlášení lidskoprávních organizací k chystaným změnám v občanském zákoníku

Společné prohlášení lidskoprávních organizací a dalších osob k navrhované novelizaci občanského zákoníku, které zakládá snížení právní ochrany dětí a omezeně svéprávných dospělých

Referent na MPSV

MPSV hledá odborného referenta/ku do oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče. Referent pro náhradní rodinnou péči - http://www.mpsv.cz/cs/20889
Ekonom - http://www.mpsv.cz/cs/20890

Novela zákona o místních poplatcích, která by mohla pomoci dětem z DD

O Zákonu z dílny Monty Python

Převzato z http://www.vterinapote.cz/novinky/o-zakonu-z-dilny-monty-python/

Sněmovna se v těchto dnech chystá na druhé čtení novely zákona o místních poplatcích, která by mohla osvobodit děti z dětských domovů od povinnosti platit poplatky za komunální odpad.

Pracovník pro doprovázení pěstounských rodin

Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi

Tisková zpráva Rozum a Cit

Výňatek z tiskové zprávy:

Pěstounská péče na přechodnou dobu je založena na individuální a cílené profesionální péči,
založené na vztahu k dítěti. Pěstouni na přechodnou dobu dávají dětem možnost zažít bezpečí, pomáhají jim zvládat obtíže a prožívání, pomáhají jim pochopit jejich životní příběh, významně jim pomáhají při přechodu z péče do péče, tak, aby se mohly neustále ocitat v těch „nejlepších rukách“ a jednou uměly „nejlepší ruce“ nabídnout i svým vlastním dětem.

Dětský domov se musí o své klienty postarat i o prázdninách

Tisková zpráva veřejné ochránkyně práv z 9. 2. 2015

Pokud se ředitelé rozhodnou dětský domov po dobu školních prázdnin uzavřít a dětem zařídí pobyt mimo zařízení, musí se postarat také o mladé lidi, kteří v domově pobývají dobrovolně i po dosažení zletilosti, na základě smlouvy se zařízením.

Nabídka pracovního místa - pracovník pro doprovázení pěstounských rodin

Dobrá rodina, o.p.s.hledá pracovníky pro doprovázení pěstounských roidn v regionu Most, Litvínov a Děčín. Více informací na http://dobrarodina.cz/kariera

Vláda schválila novelu zákona o SPO

Tisková zpráva MPSV

Text novely ve znění schváleném vládou je v příloze

Čo potrebujú deti v pestúnskych a adoptívnych rodinách od profesionálov?

"Potrebujeme komunikáciu v jazyku detí, dlhodobú stabilnú podporu a Knihy života." To sú tri najdôležitejšie rady, ktoré majú mladí ľudia z pestúnskych a adoptívnych rodín pre profesionálov zo systému ochrany detí.
Na konci novembra v Banskej Bystrici 12 mladých ľudí na prahu dospelosti nahlas hodnotilo systém ochrany detí a prehovorilo pred približne 30 profesionálmi na Public Hearingu / Verejnom vypočutí.

MŠMT neruší zařízení náhradní výchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si uvědomuje důležitost zachování diagnostických a výchovných ústavů, dětských domovů či dětských domovů se školou. Informace, že MŠMT má v plánu tato zařízení náhradní výchovy rušit, nejsou pravdivé.

Praha, 11. listopadu 2011 - Stejně jako na samotném úřadu MŠMT a ve všech ostatních přímo řízených organizacích, tak i v přímo řízených organizacích, kam zařízení náhradní výchovy patří, je třeba provést úsporná opatření.

Vznik skupiny mladých v náhradní péči

Ráda bych Vás informovala o vzniku skupiny mladých lidí v náhradní péči s názvem Kruh mladých.

Naším posláním je osvěta a informovanost o životě v náhradní péči, zapojování se do rozhodování a pomoc mladým lidem v náhradní péči nebát se mluvit o svých pocitech a zkušenostech.

V současné době hledáme do naší skupiny další mladé lidi z dětských domovů, pěstounské péče a osvojení, kteří by se k našim aktivitám připojili.

Děkuji za spolupráci.

Za Kruh mladých:

Radka Švestková
projektová manažerka
e-mail: info@kruhmladych.cz

SOS vesničky hledají programového manažera

Sdružení SOS dětských vesniček vypisuje výběrové řízení na pozici programového manažera.
Více informací na http://www.sos-vesnicky.cz/pracovni-prilezitosti/vyberove-rizeni-na-pozi...

Mezinárodní seminář o právech dětí do 3 let

Dne 22. listopadu 2011 se v Praze konal regionální seminář o právech dětí do 3 let. Akci pořádal Úřad Vysoké komisařky pro lidská práva OSN. Na semináři vystoupili např. bývalý člen Evropské komise Vladimír Špidla, Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysoké komisařky pro lidská práva OSN, Jean-Claude Legrand, regionální poradce pro ochranu dítěte UNICEF, nebo Maria Herczog, členka Výboru pro práva dítěte OSN a další přední odborníci na péči o děti.

Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Na stránkách http://www.nadacesirius.cz/cs/aktivity/podpora-pracovniku-ospod najdete informace o akreditovaném vzdělávacím programu pro pracovníky OSPOD a o nabídce série supervizí.

V profesionálnych rodinách budú už deti do šiestich rokov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Tisková zpráva obsahuje také statistiky počtu dětí v profesionálních rodinách.

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/TS_profirodiny.pdf

Syndikovat obsah