Blog uživatele katerina

Rodina na prahu 21. století

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky jako resort odpovědný za koncipování a realizaci rodinné politiky v České republice pořádá konferenci o rodinné politice s tématem „Rodina na prahu 21. století“. Konference se bude konat ve dnech 10. – 11. prosince 2009.

Právo dítěte na život ve vlastní rodině

Úřad vlády ČR, STŘEP, o. s. a KÚ Libereckého kraje Vás srdečně zvou na seminář
Právo dítěte na život ve vlastní rodině. Seminář se koná dne 26. 11. 2009 v prostorách KÚ Libereckého kraje v rámci vládní kampaně Stop násilí na dětech.
Záštitu laskavě převzali ministr pro lidská práva Michael Kocáb a radní pro sociální oblast KÚ Libereckého kraje Pavel Petráček.
Seminář je určen pro odborníky z Libereckého, Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Účast na semináři je bezplatná. Pozvánku naleznete na webu STŘEPu http://www.strep.cz/novinka_0906.php .

Sanace je spolupráce

STŘEP pořádá 5. listopadu 2009 v Praze v rámci projektu Sanace je spolupráce seminář, který je určen pro odborníky pracující s ohroženými dětmi a jejich rodinami na území hl.m. Prahy (vyjma pracovníků zařízení pro výkon ústavní výchovy, protože děti z Prahy jsou umísťovány do těchto zařízení po celé republice). Odborníci se na semináři dozvědí více informací o projektu, multidisciplinárních supervizích, jeho přínosu pro ohrožené děti i pro ně, odborníky z praxe. Zároveň dostanou informace, jak se do projektu zapojit, budou-li mít zájem. Účast na semináři je bezplatná.

Sanace rodiny jako součást systému služeb péče o ohrožené děti

O.s. Amalthea Pardubice pořádá ve spolupráci s Pardubickým krajem a Městem Chrudim mezinárodní konferenci o sanaci rodiny ve dnech 18. a 19.11.2009 v Chrudimi.

V případě zájmu o účast na konferenci vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete na marta@amalthea.pardubice.cz nejpozději do 31.10.2009. Pro další informace, včetně informací o ubytování, můžete psát na výše uvedený mail nebo volat na číslo 604 802 999.

Národní Programový manažer pro SOS vesničky - inzerát

Mezinárodní organizace Kinderdorf International (KDI) v ČR zastoupená Sdružením SOS dětských vesniček hledá kolegyni / kolegu na pracovní pozici „Národní Programový manažer – Národní poradce pro zajištění kvality péče o dítě“.

MPSV pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám

Jen v roce 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí zařízením pro ohrožené děti, které vyžadují okamžitou pomoc, poskytlo cca 146,8 milionů Kč. S obdobnou částkou, tedy s celkem cca 150 miliony korun, počítá MPSV i v letošním roce. Dětem v krizových situacích v současné době pomáhá 48 státem podporovaných zařízení, která mohou zajistit ubytování až pro 644 malých klientů. V roce 2008 tato zařízení pomohla 670 dětem.

Více dětí do rodin – zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny

Sdružení SOS dětských vesniček ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje zve zástupce krajských úřadů, sociální pracovnice, pěstouny, zájemce z řad veřejnosti na slavnostní zahájení vzdělávacího projektu “Více dětí do rodin – zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny“ 18. září 2009 v 10.00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje

Více podrobností v příloze-

Stát chce zrychlit adopce

Hospodářské noviny 9.9.2009

Zpráva o připravovaném Metodickém pokynu MPSV - pozn. VZD

Odložené děti by se mohly vyhnout ústavu a jít rovnou do rodiny. Kraje doporučení ministerstva mohou ignorovat.

Drtivá většina odložených dětí se dnes po porodu dostává do kojeneckého ústavu a pobývá tam několik měsíců, přestože zájemci o adopci stojí na úřadech pomyslné fronty. V budoucnu by se ale někteří kojenci mohli ústavu zcela vyhnout a zamířit rovnou do náhradní rodiny.

Výběrové řízení na bezplatné vzdělávaní sociálních pracovníků

Člověk hledá člověka, o. s. vyhlašuje výběrové řízení na účastníky v tréninkovém programu v rámci mezinárodního projektu „Podpora náhradní rodinné péče“.
Účelem projektu je poskytnout zdarma odborníkům, kteří pracují s ohroženými a pěstounskými rodinami, možnost kvalitního a uceleného specializačního vzdělání v této oblasti. Ve spolupráci s britskými kolegy vznikne systém 17 vzdělávacích modulů (vč. metodických a didaktických materiálů).

Celostátní seminář 2009 "Aktuální otázky NRP"

TRIADA - Poradentské centrum pořádá IX. celostátní seminář NRP "AKTUÁLNÍ OTÁZKY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE", který se uskutečnil ve dnech 30.9. - 1.10.2009 v Brně.

Více informací najdete na http://www.triada-centrum.cz/?page=celostatni-seminar-2009

Dítě v systému náhradní péče

Sdružení pěstounských rodin pořádá II. konferenci „Dítě v systému náhradní péče“, která se bude konat v Brně 20. listopadu 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv. Pozvánka a přihláška jsou níže ke stažení.

Hostitelská péče pro děti z dětských domovů, zkušenosti z praxe

Prezentace ze semináře jsou ke sažení na stránkách http://www.detipatridomu.cz/ v sekci "seminář o HP"

Seminář "Hostitelská péče pro děti z dětských domovů, zkušenosti z praxe" pořádá občanské sdružení Děti patří domů, o.s. v sobotu 3. října 2009. Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří mají o danou problematiku zájem. Pozvánku s předběžnými informacemi najdete v souvoru ke stažení.
Podrobný program, seznam workshopů a případně další instrukce přihlášeným účastníkům zašleme později. V září vše také najdete na webových stránkách www.detipatridomu.cz

Cestou příběhu - výcvik v narativní terapii

Rozum a Cit zve zájemce na 100-120 hodinový výcvikový program o narativní terapii, který proběhne v pěti dvoudenních blocích od podzimu 2009 do jara 2010.

Novým prezidentem IFCO je Chris Gardiner

Na IFCO konferenci v Dublinu byl prezidentem IFCO zvolen Chris Gardiner, jeden ze zakládajících členů VZD.

Odešla paní Rút Hejzlarová

Ve věku 87 let odešla paní Rút Hejzlarová, vzácná žena, o které se píší učebnice.
Paní Rút, moc si vás vážíme.

Vzpomínku pana kazatele Košťála nalaznete na
http://www.cb.cz/bystre/nahravky.php

Syndikovat obsah