MŠMT neruší zařízení náhradní výchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si uvědomuje důležitost zachování diagnostických a výchovných ústavů, dětských domovů či dětských domovů se školou. Informace, že MŠMT má v plánu tato zařízení náhradní výchovy rušit, nejsou pravdivé.

Praha, 11. listopadu 2011 - Stejně jako na samotném úřadu MŠMT a ve všech ostatních přímo řízených organizacích, tak i v přímo řízených organizacích, kam zařízení náhradní výchovy patří, je třeba provést úsporná opatření.

"V rámci nutné optimalizace jsme ředitele vyzvali k určitým úsporám, ale rozhodně nechceme zavádět taková opatření, která by pro tyto ústavy byla likvidační. Zachování kvalitní péče o děti je u nás na prvním místě," vysvětluje náměstek pro regionální školství Ladislav Němec. Rezervy podle něj v těchto zařízeních jsou. "Číslo 15%, které dostali ředitelé ústavů za úkol ušetřit, je průměr. Jsou zařízení, kde se dá uspořit minimum, jinde jsou rezervy větší. Víme o místech, kde na jednoho dětského klienta pracují až dva zaměstnanci. To v současné finanční situaci není udržitelný stav,“ pokračuje náměstek.

Úspory v konkrétních zařízeních náhradní péče jsou řešeny individuálně. Ředitelé se obrací na ředitelku Odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy Renatou Ježkovou. „Situaci jsem také osobně projednal se zástupci Asociace náhradní výchovy a dospěli jsme k vzájemné shodě,“ dodává L. Němec.

Převzato z http://www.msmt.cz/pro-novinare/zarizeni-nahradni-vychovy-nerusime