Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Na stránkách http://www.nadacesirius.cz/cs/aktivity/podpora-pracovniku-ospod najdete informace o akreditovaném vzdělávacím programu pro pracovníky OSPOD a o nabídce série supervizí.