Blogy

AKČNÍ PLÁN k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí schválen

Vláda na svém zasedání schválila Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 – 2015.
Akční plán navazuje na již schválený dokument Národní strategie ochrany práv dětí, který byl schválen vládním usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012
Tisková zpráva ze dne 13.4.2012 v příloze.

L. Janáková: "Sama bych se v nebi bála"

O prvních dvou dětech, které přišly do její rodiny, napsala Ludmila Janáková knihu Dary se přece nevracejí. Volné pokračování této knihy je o třetí holčičce, která přišla do rodiny ve svých pěti letech.
Eliška byla od začátku dítětem se zvláštními projevy a trvalo dlouho, než jí byla stanovena diagnóza. Právě o hledání diagnózy, o sžívání s Eliškou a o tom, jak se dítě s deprivací a s handicapem může projevovat a jak může obohacovat své blízké, je kniha Sama bych se v nebi bála.
------------------------------------------

Zájemců o pěstounství je v ČR překvapivě hodně - průzkum Nadace J&T

Počet zájemců o pěstounství je dostatečný, zjistil průzkumu veřejného mínění „Češi a pěstounská péče 2012“, který si zadal Nadační fond J&T. Výsledky byly prezentovány na semináři 2.dubna 2012.

Tisková zpráva a prezentace výsledků výzkumu "Češi a pěstounská péče 2012" v příloze

Sluníčkový den, NF Rozum a Cit

Ve dnech 26.3.-29. 3. pořádal Nadační fond Rozum a Cit, který slaví již 15. let činnosti,
veřejnou sbírku pod názvem Sluníčka pro opuštěné děti.

Ve 45 městech ČR nabízelo více jak 1 000 studentů ke koupi magnetku nebo placku za 30 Kč. Výtěžek jeurrčen dětem v náhradní rodinné péči na vzdělávání, výukové pomůcky, vybavení pokojíčků, asistenční službu k handicapovaným dětem, rehabilitační a kompenzační pomůcky handicapovaným dětem a sociálně slabým rodinám, především prarodičům - pěstounům.

Žádost o zapojení do výzkumu o pěstounské péči

Převzato z http://www.pestouni.cz/pestouni/aktuality/cz/344/zadost-o-zapojeni-do-vy...

Katedra psychologie FF UP, Olomouc, ve spolupráci s o.s. ISIS

nabízí možnost zapojení se do výzkumu, který má přinést poznatky o zkušenostech a názorech lidí, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. Cílem je získat co nejvíce poznatků o průběhu, problémech a přínosu pěstounské péče se zaměřením hlavně na tyto otázky:

Jak dospělí, kteří vyrostli v pěstounské rodině, zpětně hodnotí její význam pro svůj život;
Jak vnímají svou biologickou rodinu;

Reakce na stanovisko Vědecké rady České lékařské komory

Občanské sdružení Amalthea reagovalo na stanovisko vydané Vědeckou radou České lékařské komory (VR ČLK) k plánované transformaci ústavních zařízení pro děti do 3 let.
K reakci se připojilo dalších 17 organizací , které podporují vlastní či náhradní rodiny a usilují o to, aby děti, zvláště ty nejmenší, mohly vyrůstat v rodinném prostředí. Osobní podporu vyjádřily i další osobnosti z řad lékařů, psychologů, bývalých i současných zaměstnanců dětských domovů pro nejmenší děti.
K přečtení v příloze.

Vyjádření odborníků k aktuálním otázkám péče o děti do 3 let

Dne 21.12.2011 byl panu premiérovi, ministrovi zdravotnictví a ministrovi práce a sociálních věcí vyjádření, které je možné stáhnout v příloze.

Během ledna a února 2012 jsme postupně obdrželi odpovědi na toto vyjádření. S jejich obsahem je také možno se seznámit v příloze.

Organizace na pomoc dětem varují: V Česku není dost pěstounských rodin

Vybrané odkazy zveřejněné 15.2.2012

Organizace na pomoc dětem varují:
V Česku není dost pěstounských rodin

Rozhovor s R. Černou (Amalthea, o.s.),
P. Kubíčkem (Česká lékařská komora)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/164515-v-cesku-neni-dost-pestoun...

Odborníci 26 NNO vzkazují: Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti

Tisková zpráva k tiskové konferenci 15.2.2012 - celé znění v příloze

Odborníci z 26 nestátních neziskových organizací veřejnosti a zástupcům odpovědných státních institucí vzkazují:
Podporujeme změny v systému péče o ohrožené děti v ČR vedoucí k tomu, aby tyto děti nemusely vyrůstat v ústavní péči. Pokud již musí dojít k odebrání dítěte z prostředí vlastní rodiny, a dítě nemůže zůstat ani v péči širší rodiny, jednoznačně preferujeme pěstounskou péči jako možnost první volby při rozhodování, do jaké formy náhradní péče dítě umístit. Chceme tedy společně s dětmi, jejich rodinami a s kolegy z ústavních zařízení i z terénu hledat cesty, jak zajistit nejlepší zájem každého dítěte. Jsme si jisti, že společnými silami se to podaří.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně prošla prvním čtením

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejíž účinnost je navrhována od 1. července 2012, prošla ve Sněmovně prvním čtením.
Více na
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Snemovna-O-ohrozene-deti-by-se-mel...
http://www.cijedite.cz/?nav=aktuality/ostatni/72-novela-zakona-o-socialn...

Návštěvnost stránek www.vzd.cz za rok 2011

Naše stránky zaznamenaly v minulém roce 33 106 návštěv, z toho přes 25 000 z České republiky a téměř 7000 ze Slovenska, z ostatních zemí byly počty z pochopitelných důvodů výrazně nižší.
Téměř čtvrtina návštěvníků naše stránky navštívila v minulém roce více než 5x.
Nejnavštěvovanějšími byly stránky týkající se novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (2 400 a 2 200 návštěv) a zákona o ústavní výchově (1 450 a 960 návštěv).
Nejnavštěvovanější odbornou stránkou byla http://vzd.cz/socialna-praca-s-nahradnou-rodinou (celkem 1 863 návštěv)

Senát vyslechl názory odborníků na transformaci sociálních služeb

V úterý 22. listopadu 2011 se konalo 14. veřejné slyšení Senátu na téma „Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením“. Senátorky a senátoři vyslechli názory zúčastněných stran, např. zástupců European Deinstitutialization Expert Group, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací i lidí s postižením.

Výzva k aktivnímu zapojení do transformace systému péče o ohrožené děti

Amalthea, o.s. vyzývá k dalším aktivitám a spolupráci všech zainteresovaných subjektů, k šíření dobré praxe, k šíření dobrých zkušeností jako reakci na aktuální mediální dění v oblasti péče o ohrožené děti, na množící se články a iniciativy napadající smysluplnost pěstounské péče a její kvalitu, články, které téměř vylučují možnost, že by se transformace systému mohla a měla podařit.

Text výzvy najdete v příloze.

Reakce na zveřejnění fotografií z Dětského centra

Děti nejsou věci

Redakce Čí je dítě? se rozhodla reagovat na zveřejnění fotografií dětí z Dětského centra při Thomayerově nemocnici v magazínu MF DNES a na následnou aukci na zpravodajském portále iDnes.cz.

Text vyjádření najdete na http://www.cijedite.cz/images/verze_ke_zverejneni_2.pdf

Syndikovat obsah