Blogy

Roman a Markéta Langerovy z Nová rodina, o.s.

Rozhovor s Romanem Langerem, místopředsedou Nová rodina, o.s.
Ohrožené děti - zamyšlení předsedkyně Nová rodina, o.s. Markéty Langerové

Převzato ze Zpravodaje Asociace náhradních rodin ČR 6/2012

MPSV vypsalo výběrová řízení na pracovní místa

Více informací na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/13043

Podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb

Tisková zpráva MPSV

Dne 26. června 2012 došlo k podpoření čtyř projektů hrazených z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) v hodnotě 117 870 745, 67 Kč. Podpořené projekty jsou zaměřeny na sociální integraci osob se zdravotním postižením a mentálním postižením. Konkrétně se jedná o investiční podporu transformace pobytových zařízení sociálních služeb.
Co si lze pod názvem investiční podpora transformace pobytových zařízení soc. služeb představit?

Rodina Cockových z Anglie pomohla v průběhu let 219 pěstounským dětem

Rodina Cockových pomohla v průběhu let 219 dětem svou láskou, která nemá mezí.

Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schválena Poslaneckou sněmovnou

13.6. 2012 byla schválena novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí. Aktuální znění novely je k dispozici na stránkách Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk č. 564/8. Novela teď míří do Senátu.
http://www.psp.cz/ff/4f/34/6b/08.htm

Nabídka akcí na II. pololetí 2012 OS Rozum a cit

Plán akcí na II. pololetí 2012 najdete v příloze.

Předběžné rezervace termínů a informace o akcích získáte na tel. č. 323 604 504 nebo na e-mailové adrese sluzby@rozumacit.cz.
Kontaktní osoby: Martina Smutná a Lenka Hryzová

Novela z. o. soc.právní ochraně dětí v dalším čtení

V úterý 5.6.2012 byla zahájena 40. schůze Poslanecké sněmovny, v rámci které je naplánováno mj. i druhé čtení Novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zákon bude projednán ve znění se zapracovaným komplexním pozměňovacím návrhem, kterým byly shrnuty připomínky především odborné veřejnosti.

Zdroj http://www.psp.cz
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?str=2&O=6&PT=U&N=1&F=H&RA=20&tt=1
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=40

Běh pro život vyvrcholí 23.6. v Praze

Pátý ročník Běhu pro život 2012, který má za cíl pomoci náhradním rodinám, vyvrcholí v Praze startem v 15 hodin s bohatým doprovodným programem. Výtěžek akce, která probíhá v několika městech České republiky, bude použit jednak na vytipování a proškolení rodin vhodných pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu, jednak na finanční podporu náhradním rodinám.

Více informací na webových stránkách projektu Nadačního fondu Tesco
www.behprozivot.cz

D. Zezulová: "Domov je místo, odkud tě nevyhodí"

21. května vyšlo v nakladatelství Smart Press druhé doplněné vydání knihy s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí …ani když vyrosteš, autobiografický příběh pěstounky Dagmar Zezulové a její rodiny.

Každých 22 minut je ve Velké Británii potřeba pěstounská rodina

Britská organizace Fostering Network přichází se zjištěním, že každých 22 minut je ve Velké Británii potřeba nová pěstounská rodina či pěstoun.
S cílem rozšířit zájem o pěstounskou péči byla spuštěna webová stránka
http://www.22minutes.org.uk/

D. Zezulová: "Pěstounská péče a adopce"

Glass, Cathy: "Rozbitá"

MŠMT je nečinné vůči špatnému zacházení v zařízení pro děti-cizince

Tisková zpráva Veřejného ochránce práv

Syndikovat obsah