Blogy

Reakce na tiskovou zprávu pana ministra (Amalthea, o.s.)

V Chrudimi, 2. října 2013

Otevřený dopis panu ministrovi v demisi

Vážený pane ministře,

Projekt Connection podpoří kvalitní práci s dětmi a jejich rodinami

Vzdělávání pracovníků prorodinných sociálních služeb jako podpora úspěšné transformace

1.10.2013 – 30.6.2015

Osvětové aktivity pro NRP v dotačním řízení na podporu rodiny pro rok 2014

V Metodice pro poskytování dotací pro rok 2014 nejsou mezi podporovanými aktivitami explicitně uvedeny osvětové činnosti v problematice náhradní rodinné péče.
Odbor sociální a rodinné politiky sděluje, že výše zmíněná činnost je součástí I. dotační oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny. Aktivity informačního a vzdělávacího charakteru o oblasti náhradní rodinné péče vedou k rozvoji potenciálu, kompetencí a kapacity rodin. Realizované činnosti tak lze podřadit pod podporované aktivity v této dotační oblasti.

Náborová kampaň - veřejná zakázka

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypisuje veřejnou zakázku na vytvoření a ověření strategie náborové kampaně pro zájemce o výkon náhradní rodinné péče, jejímž cílem bude zvýšit povědomí o výkonu pěstounské péče mezi potenciálními zájemci a vytvořit pozitivní obraz této profese u široké veřejnosti. Součástí plnění zakázky bude též pilotní ověření vytvořené kampaně v praxi, a to ve Zlínském a Královéhradeckém kraji.

Více informací na http://www.esfcr.cz/zakazky/vytvoreni-a-overeni-strategie-naborove-kampane

Vyhlášeno dotační řízení MPSV na podporu rodiny pro rok 2014

Více informací je k dispozici na http://www.mpsv.cz/cs/15793 .

Macelův boj s pachateli dobra

Článek Jiřího Leschtiny v Hospodářských novinách

http://hn.ihned.cz/c1-60319250-maceluv-boj-s-pachateli-dobra

Slovo exministryně

Změny v systému náhradní péče pro děti bez rodičů byly často kritizovány, ale skutečnost je více než dobrá. Žádné zhroucení náhradní péče, naopak výrazně více dětí prožívá své první roky v pěstounských rodinách.

Výzva OP LZZ - Podpora standardizace OSPOD

http://www.esfcr.cz/vyzva-c2

Cílem výzvy je vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci výzvy bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (včetně úřadů městských obvodů a městských částí, které jsou statutem města pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany) a krajských úřadů.

Dopady novely zákona č. 359/1999 Sb.

Převzato z http://www.denik.cz/z_domova/pestounu-pribyva-zije-u-nich-pres-12-tisic-...
článek a rozhovor s panem PhDr. Miloslavem Macelou

Pěstounů příbývá. Žije u nich přes 12 tisíc svěřenců

Praha - Počet rodin, jež se starají o nejmenší na přechodnou dobu, vzrostl od loňska skoro desetkrát. Více je i podpůrných služeb, které jim pomáhají.

Ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV pan PhDr. Macela byl odvolán

Ministryně odvolala úředníka, který chtěl zrušit kojenecké ústavy
Hana Čápová, Respekt
Převzato z http://respekt.ihned.cz/fokus/c1-60158190-ministryne-odvolala-urednika-k...

Vizionáři se česká ministerstva zrovna nehemží. Ředitel odboru rodiny na ministerstvu práce a sociálních věcí Miloslav Macela byl výjimkou. Chtěl dosáhnout toho, aby česká rarita – tisíce dětí v ústavech – vzala za své.

Počet dětí žijících v pěstounské péči se zvyšuje

Převzato z http://www.novinky.cz/zena/deti/305730-pocet-deti-zijicich-u-pestounu-se...

V posledních letech se zvyšuje počet dětí, které nalezly domov v pěstounských rodinách. Nejedná se vůbec o zanedbatelné číslo. V České republice je nyní už téměř deset tisíc rodin pěstounů a poručníků, u kterých získalo domov více než dvanáct tisíc dětí.

Striová, M.: "Děti, které se rodí v srdci"

Příběh adoptivní a pěstounské maminky

Informace z druhého kulatého stolu Metodiky práce v NRP

Již druhé setkání u „kulatého stolu“ na téma „Metodiky práce v náhradní rodinné péči“ se uskutečnilo 17. 6. 2013 v CEELI Institutu v Havlíčkových sadech. Účastníci byli seznámeni s vývojem a dílčími výsledky projektu Centrum podpory náhradní rodinné péče, byly představeny principy metodiky a způsob hodnocení a výběru metodik dobré praxe pro další šíření, PhDr. M. Macela představil záměry MPSV v metodické podpoře náhradní rodinné péče a roli organizací občanského sektoru v metodické práci.

Náhradní rodiče a trh práce (projekt Asociace náhradních rodin ČR)

Klíčovými aktivitami jsou příprava pěstounů na přechodnou dobu, průběžné vzdělávání náhradních rodičů, vzdělávání rodičů pro uplatnění na trhu práce a vyškolení lektorů pro budoucí školení.
Projekt přichází s myšlenkou využití velkého potenciálu a zkušeností náhradních rodičů v kombinaci se školením (78 hodin), které může významně přispět k jejich uplatnění na trhu práce, např. jako asistentů, poradců v jiných náhradních rodinách či odborných organizacích.

MPSV zahájilo školení školitelů programu PRIDE

Mezinárodní seminář, který proběhl v Praze ve dnech 9. a 10. 5. 2013, představil školící program PRIDE odborné české veřejnosti.
PRIDE (z anglického Parents Resources for Information Development and Education) je komplexní systém pro nábor, výběr, přípravu a následné vzdělávání náhradních rodičů, vyvinutý v USA.
Současně byl zahájen dlouhodobí školící program vybrané skupiny budoucích školitelů školitelů, tzv. Master Trainers pro Českou republiku a to pod vedením zahraničních lektorů - Rob van Pagée (Holandsko) a Zeljka Burgund (Srbsko).

Syndikovat obsah