Vyhlášeno dotační řízení MPSV na podporu rodiny pro rok 2014

Více informací je k dispozici na http://www.mpsv.cz/cs/15793 .