Blogy

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí otevřela mnoha dětem cestu - vyjádření k semináři

Seminář „Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí – její fungování a dopady na
ohrožené děti“, který se konal 12. května v Poslanecké sněmovně PČR v Praze pod záštitou
poslankyň MUDr. Jitky Chalánkové, Ing. Radky Maxové a Mgr. Dany Váhalové, přinesl
spoustu podnětů a úvah na téma aktuálního stavu péče o ohrožené děti. Příspěvky většiny
mluvčích ale nereflektovaly pozitivní změny, které na základě této právní úpravy nastaly.
Za významné neziskové organizace a odborníky působící v oblasti náhradní rodinné péče se

Výběrové řízení - metodik náhradní rodinné péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výběrové řízení na pozici odborného referenta/referentky v oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodiné péče. Hlavní náplní činnosti bude:

  • zpracovávání koncepčních a metodických materiálů pro oblast náhradní rodinné péče
  • komunikace se zástupci krajů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
  • účast na kontrolách krajských úřadů v rámci kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany
  • odvolací řízení ve věci zprostředkování náhradní rodinné péče

„Nové metody sociální práce s ohroženou rodinou se zaměřením na rodinné konference“, konference pořádaná o.s. Amalthea

Občanské sdružení Amalthea uspořádalo dne 2. prosince 2013 v Pardubicích konferenci nazvanou „Nové metody sociální práce s ohroženou rodinou se zaměřením na rodinné konference“. Konference se konala pod záštitou krajského radního zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly.

Expertní setkání přineslo zajímavé podněty pro možnosti systémové podpory ohrožených rodin (NF J&T)

Pražské setkání odborníků ze čtyř evropských zemí pořádané v rámci projektu „Možnosti systémové podpory ohrožených a náhradních rodin“ Nadačním fondem J&T otevřelo nové otázky týkající se péče o ohrožené rodiny a prevence odebírání dětí z biologické rodiny.

Každá minuta strávená v rodině, nikoliv v ústavu, má pro děti obrovský význam

Rozum a cit, tisková zpráva

Pěstounů na přechodnou dobu příbývá, v roce 2013 se postarali téměř o 250 dětí

Tisková zpráva MPSV ze dne 24.1.2014

Na začátku roku 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zlepšila podmínky pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu. Tento typ péče je určen především dětem, které se ocitnou v krizové situaci, a je třeba zajistit jim dočasnou péči, než se nalezne trvalé řešení.

Také si chcete vzít dítě do pěstounské péče pro prachy?

Ria Černá

Pokud ano, stačí zajít na úřad a vyplnit nějaké papíry – žádosti, výpis z rejstříků trestů, potvrzení od zaměstnavatele, od lékaře, projít motivačním rozhovorem se sociální pracovnicí, umožnit jí vstup do Vaší domácnosti.

Volná místa v kurzech projektu "Connection" leden 2014 - České Budějovice, Praha, Zlín

Stále je možnost se přihlásit do lednových kurzů pořádaných o.s. Velký vůz sever v rámci projektu Connection. Kurzy jsou určeny pro pracovníky v sociálních službách a účast je ZDARMA.

České Budějovice: 17.1.2014 Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou

Praha (pouze pro pracovníky ze Středočeského kraje): 23.1.2014 Kontakt dítěte žijícího v NRP s biologickou rodinou

Zlín: 22.1. – 23.1.2014 Problematika přechodu dítěte z rodiny do ústavu/náhradní rodiny

Termíny, místa konání a přihláška zde
http://velkyvuz-sever.cz/projekt-connection/terminy-kurzu-a-prihlaseni/

"Vteřina poté" spustila nové webové stránky

http://www.vterinapote.cz/

Aktualizové webové stránky v atraktivním pojetí, (nejen) mladí lidé z náhradní péče zde mohou najít užitečné informace, podporu, možnost využít poradny.

Je možné se přidat i do facebookové skupiny "Vteřina poté"
https://www.facebook.com/VterinaPote?fref=ts

Analýza ukazuje mapu ohrožení dětí a rodin v České republice

Tisková zpráva MPSV ze dne 12. 11. 2013
Více peněz pro obce, kde je vyšší míra ohrožení dětí a rodin. Jako základ k vytvoření nového modelu financování systému péče má posloužit Sociodemografická analýza – mapa rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, kterou zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách. Analýza vznikla v rámci individuálního projektu MPSV, financoval ji Evropský sociální fond.

Odpověď MPSV na otevřený dopis

Odpověď MPSV na otevřený dopis, kterým Amalthea reagovala na tiskovou zprávu MPSV je k dispozici na
http://amalthea.pardubice.cz/aktuality/2013/mpsv-odpoved.pdf

Otevřený dopis je na http://vzd.cz/dopis-panu-ministrovy-v-demisi-amalthea-os

Dopis panu ministrovy v demisi - Amalthea, o.s.

Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o Klokáncích

Tisková zpráva MPSV
Stanovisko MPSV k reportáži TV Prima o situaci v Klokánku

Projekt Renomé hledá mladé lidi, placené dobrovolníky pro spolupráci v Jihomoravském kraji

Projekt Renomé – program pracovní integrace nabízí 8 pracovních míst pro mladé lidi ve věku od 16 do 26 let, vyrůstající bez biologických rodičů v Jihomoravském kraji.
Pracovní náplní je především starost o sociálně kulturní centrum Renomé (správa a údržba samotného centra - plánování program centra, starost o vzdělávací kurzy,…) a tvorba divadelního představení se vzdělávacím potenciálem.

Více informací o projektu a samotném divadelním představení najdete v dopise v příloze.

V případě zajmu prosím kontaktujte tel. 774 883 790 nebo email raiser@seznam.cz

Pozvání na konferenci IFCO 2014

Nově spuštěná webová stránka zve na jedinečnou konferenci IFCO - International Foster Care Organisation (Mezinárodní organizace pěstounské péče se světovým dosahem)
http://ifco2014.kiev.ua/en/home-page.html
V termínu 11.-14.2014, tentokráte na Ukrajinu (Kijev).
Informace jsou v ruštině, ukrajinštině a angličtině.

Zde je možné shlédnout video http://ifco2014.kiev.ua/en/news_and_media/videos.html

Do konce ledna 2014 je take možná cenově zvýhodněná registrace účastníků, tzv. Early Bird Registration.

---------------------

Syndikovat obsah