Sociálnoprávna ochrana detí ako priorita verejnej ochránkyne práv Slovenska

Porovnanie zákonnej úpravy a reálnej praxe sociálnoprávnej ochrany detí patrí k jednej z troch priorít Úradu verejnej ochránkyne práv Slovenska na roky 2012-2013. Momentálne úrad zbiera podklady od občanov (dospelých i detí) a samotných pracovníkov sociálnoprávnej ochrany. Okrem všeobecných poznatkov o činnosti orgánov sociálno-právnej ochrany sa verejná ochrankyňa práv bude špeciálne zaoberať ich pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o deti vo vzťahu k vykonávaniu funkcie kolízneho opatrovníka a vo vzťahu k náhradnej výchove.