Veřejné zakázky MPSV

Zpracování analýzy náhradní rodinné péče
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=33&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Zpracování sociodemografické analýzy
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=32&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=34&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...

Vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro pověřené osoby
http://www.mpsv.cz/VerZakM_info.php?prg=35&yr=2012&program=&nazev=&OK=Vy...