České lektorky na mezinárodní konferenci IFCO

Ve dnech 21.- 24.10.2012 se v Bulharsku konala mezinárodní konference IFCO - International Foster Care Organisation (Mezinárodní organizace pěstounské péče) http://www.ifco.info/
http://www.ifco-sofia2012.com/

Program byl plný prezentací, workshopů a zajímavých inspirací z jiných zemí.
Lektorky Velký vůz Sever, o.s. zde měly tu čest vést dva zážitkové workshopy na citlivá témata.

Veronika Uhlířová, psycholožka a ředitelka sdružení Velký vůz Sever spolu s terapeutkou Kamilou Kudlvasrovou trénovaly s účastníky asistovaný kontakt dítěte žijícího v náhradní rodinné péči s jeho biologickou rodinou, na modelových situacích s nimi zkoušely vhodně s dětmi o vlastních rodičích komunikovat.

Druhý workshop nabízel pochopení traumatu odchodu dítěte z vlastní rodiny do zařízení skrze zážitkovou metodu sktrukturovaného dramatu. Účastníci si tak prožili roli biologické matky, dilema rozhodování sociální pracovnice, dilema rozhodování matky o osudu dětí a nakonec samotný odchod dětí z domova.

Obou seminářů se zúčastnili pěstouni, školitelé příprav pěstounů a sociální pracovníci z Finska, Švédska, Norska, Velké Británie, Bulharska, Malty, Ruska, Nového Zélandu a Nizozemí.

----------------------------
Obě lektorky přes 10 let pracují metodou zážitkové pedagogiky, rozvíjejí citlivá témata prožitkovými technikami a razí přesvědčení, že člověk umí daleko více, než si myslí. Skrze své kurzy se snaží toto krédo předávat a v současnosti pomocí zážitkových tréninků poskytují pracovníkům v péči o ohrožené děti nástroje, metodiky a podporu v nalezení osobních zdrojů v samotných pracovnících.
Jejich účast na mezinárodní konferenci finančně podpořila Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, program celoživotního učení Grundtvig http://www.naep.cz

-----------------------------
Velký vůz Sever, o.s. zveřejní metodiky "Asistovaný kontakt s biologickou rodinou" a "Strukturované drama přechodu dítěte z domova do zařízení" v českém jazyce na svých webových stránkách http://velkyvuz-sever.cz/ v průběhu listopadu 2012.