Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Metodická informace k posuzování vzniku nároku na dávky pěstounské péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Infomrace popisuje předpoklady pro vznik nároku na dávky pěstounské péče po nabytí účinosti nového občanského zákoníku.

Celý text na http://www.mpsv.cz/files/clanky/17990/Metodicka_informace_davka.pdf

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14504

Tak už jsme dospělí aneb jak se postavit na vlastní nohy

Informační brožurka pro mladé lidi, kteří začínají žít svůj samostatný život. Vznikla v rámci projektu Abeceda aneb "První kroky do života"
Celá brožura je ke stažení na
http://projekty.osu.cz/abeceda/www/downloads/Brozurka_web.pdf

Žádost o pomoc ohledně možného zneužívání evropských financí

Znáte-li případ využívání EU fondů v rozporu se základními právy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost do 16.2.2015

Činnost dětských domovů pro děti do 3 let věku a kojeneckých ústavů ve vybraných krajích v letech 2007–2013

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zlínský kraj

V roce 2013 byla v kraji dvě zařízení pro děti do tří let věku s kapacitou 38 míst a ke konci roku v nich bylo umístěno 14 dětí. Více než polovina propuštěných dětí strávila v ústavu jeden rok a více.
Výrazně poklesl celkový počet dětí přijatých během roku. Zatímco v roce 2012 bylo přijato 89 dětí, v roce 2013 bylo přijato jen 15 dětí.

http://uzis.cz/rychle-informace/cinnost-detskych-domovu-pro-deti-do-3-le...

Náhradní péče o děti v Dánsku, Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku

Ondřej Novák, Jan Paleček,Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil, Jakub Zuman, Věduna Bubleová

Monografie shrnující vývoj náhradní rodinné péče v uvedených zemích, právní úpravu a další aspekty jednotlivých systémů. V závěrech obsahuje shrnutí a doporučení inspirace pro Českou republiku.

Převzato z http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Konference_Zavery_zahr_vyzkumu/M...

Manuál implemetnace standardů kvality SPO pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolu do zaměstnání

Podpora mladých dospělých se zkušeností ústavní výchovy
Letní dům

Statistická ročenka MPSV za rok 2013

Ve statistické ročence MPSV jsou k dispozici údaje o sociálně-právní ochraně dětí, počtech klientů sociálních služeb a další informace. Nadále kelsá počet dětí umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Celá ročenka je k dispozici na http://www.mpsv.cz/files/clanky/19296/MPSV_rocenka2013_webb.pdf

Úmluva o právech dítěte a komentáře Výboru pro práva dítěte OSN

Na stránkách http://www.employment.gov.sk/sk/vybor-deti-mladez/dokumenty-udalosti-3.html
je k dispozici Úmluva o právech dítěte v jazyce srozumitelném dětem ve slovenštěna a romštině a dalších jazycích. Dále zde najdete komentáře Výboru OSN k některým klíčovým oblastech ochrany dětí, např. právo na ochranu před tělesnými tresty, práva dětí v soudních řízeních, práva dětí s postižením, participace dětí atd.

Multidisciplinárne diagnostické centrá pre poruchy fetálneho alkoholového spektra na Slovensku

Na Slovensku sa vytvárajú 2 odborné pracoviská, ktoré by mohli pomôcť deťom so špecifickými ťažkosťami v rôznych oblastiach vývinu, resp. ich opatrovateľom.

Manuál implementace standardů pro pověřené osoby působící v NRP

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby podle § 48 odst. 2 písm. d) až f)
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Struktura manuálu kopíruje uspořádání standardů kvality, jež jsou přílohou prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.

Dotační řízení MPSV na podporu rodiny

Odbor sociální a rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2015. Metodiku pro rok 2015 a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2015 naleznete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/19046 . Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby-rodina. Aplikace byla zpřístupněna od 1. září 2014, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2014 včetně.

Manuál vyhodnocování a tvorby individuálních plánů ochrany dítěte

Rodič ihriskom pre svoje dieťa

Web stránka hra.navrat.sk ponúka videonávody pre rodičov (i odborníkov) ako sa stať ihriskom pre svoje dieťa
http://hra.navrat.sk/tipy-a-triky/ako-sa-stat-ihriskom-videonavody

(každé) Detstvo potrebuje HRU, niektoré detstvo potrebuje hru terapeutickú.

Organizácia Návrat pripravila v tomto roku pre klientov svoje odborné služby odeté v "hrovom" šate a formou hry komunikuje aj s verejnosťou http://hra.navrat.sk/

Syndikovat obsah