Dotační řízení MPSV na podporu rodiny

Odbor sociální a rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2015. Metodiku pro rok 2015 a Zásady pro hodnocení projektů na rok 2015 naleznete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/19046 . Předkládání projektů bude probíhat stejně jako předchozí rok prostřednictvím webové aplikace OKslužby-rodina. Aplikace byla zpřístupněna od 1. září 2014, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty v rámci této aplikace do 30. září 2014 včetně.

Noví žadatelé mohou žádost zpracovávat až po získání přístupu do aplikace,

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na pracovníky MPSV na rodina@mpsv.cz.