Manuál vyhodnocování a tvorby individuálních plánů ochrany dítěte

V tomto manuálu naleznete informace o tom, jaké informace by neměly chybět ve vašem strukturovaném vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, praktický postup při vyhodnocování, stručný text týkající se úvodního vyhodnocování a následně popis toho, co by měly jednotlivé hodnocené oblasti zahrnovat dle doporučeného minimálního rámce. Dočtete se také o rodinných a případových konferencích a tvorbě a struktuře IPOD. V manuálu dále najdete jedno vzorové vyhodnocení a příklady vyhodnocení a IPOD pro pět kazuistik: dítě v biologické rodině, dítě v péči kurátora pro mládež, dítě v náhradní rodinné péči, dítě v rozvodovém sporu a dítě v ústavní péči.
V závěru manuálu je popsána osobní zkušenost s vyhodnocováním a tvorbou IPOD sociálních pracovnic z OSPOD a popis rozvíjení sociálních služeb pro děti a rodiny z různých krajů.
Celý manuál je ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/18887/manual.pdf