Pedagogická fakulta UK hledá adoptivní a pěstounské rodiče a děti do výzkumu

Spolupráce na výzkumném projektu „Analýza specifik výchovných problémů u dospívajících v náhradní rodinné péči“
Mgr. Hana Novotná - kontaktní osoba
vyzkum2016@gmail.com, tel. 777 019 026

hledáme adoptivní a pěstounské rodiče a děti, které mají v péči.

Podmínkou účasti ve výzkumu je věk dětí v rozmezí 14–18 let a spolupráce rodiny s orgánem sociálněprávní ochrany dítěte, preventivně-výchovným zařízením nebo neziskovou organizací.
Účast ve výzkumu spočívá ve vyplnění několika dotazníků dítětem a rodičem s maximální časovou náročností 120 minut. Za účast ve výzkumu nabízíme odměnu ve výši 250,- Kč pro rodiče i dítě. Některé osoby bychom posléze požádali ještě o rozhovor (opět s finanční odměnou).
Pokud splňujete výše uvedená kritéria a byli byste ochotni se výzkumu zúčastnit, spojte se s námi prosím na emailové adrese vyzkum2016@gmail.com, případně na telefonním čísle 777 019 026. Termín a místo konání by byl domluven dle Vašich možností. Výzkum je plně anonymní, takže se nemusíte obávat žádné formy zveřejnění Vašich údajů.
Projekt je realizován na Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pokud byste chtěli získat o výzkumu bližší informace nebo v případě jakýchkoliv dotazů, neváhejte se na nás obrátit na emailu
vyzkum2016@gmail.com nebo na telefonním čísle 777 019 026
Mgr. Hana Novotná
Kontaktní adresa: Katedra psychologie Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Myslíkova 7, Praha 1
www.pedf.cuni.cz/kpsp email: vyzkum2016@gmail.com, hana.novotnaa@gmail.com tel.: 777 019 026