Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Referent na MPSV

MPSV hledá odborného referenta/ku do oddělení ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče. Referent pro náhradní rodinnou péči - http://www.mpsv.cz/cs/20889
Ekonom - http://www.mpsv.cz/cs/20890

Každé dítě patří do rodiny. Nebo snad ne?

Mýty o pěstounské péči na přechodnou dobu

Přehledně a srozumitelně zpracované informace o pěstounské péči na přechodnou dobu, fakta vyvracející mýty, které v souvislosti s touto péčí zaznívají.

Celý článek k dispozici na http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/-kazde-dite-patri...

Usnesení Výboru proti mučení týkající se péče o ohrožené děti

Výbor proti mučení na svém zasedání dne 21. dubna schválil usnesení, ve kterém zastává názor, že ústavní péče o nejmenší děti je v rozporu s jejich zájmem. Dále doporučuje sjednocení systému péče o ohrožené děti pod jeden resort.
Celé usnesení Výboru a jeho odůvodnění je v příloze.

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Manuál upravuje způsob a průběh části výkonu přenesené působnosti krajských úřadů.
Obsahuje doporučené postupy pro provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany v působnosti krajských úřadů a pomoci jim tak při výkonu specifické kontrolní činnosti.

Převzato z http://www.mpsv.cz/files/clanky/20123/Manual_kontrol.pdf

88 priorít na ochranu detí v regiónoch v roku 2015 zabezpečia akreditované subjekty

Slovensku a jeho 46 štátnym oddeleniam sociálnoprávnej ochrany detí pomôžu pri podpore rodín aj v roku 2015 akreditované subjekty.

Maco Benjamín, Slávik, Dorotka, Zori a Marika - hrdinovia pre deti s ťažkou skúsenosťou

Na stránke rozpravka.navrat.sk pribúdajú príbehy,ktoré môžu pomáhajúci profesionáli využiť pri komunikácií a pomoci deťom v témach sociálnoprávnej ochrany detí.

Odebírání českých dětí v cizině

Možnosti právní ochrany a poučení pro českou praxi
Z. Kapitán

Co si myslí Češi o pěstounské péči?

Průzkum Nadačního fondu J&T z letošního března ukazuje, že zhruba polovina populace někdy uvažovala o přijetí cizího dítěte do péče. Oproti obdobnému průzkumu z roku 2012 vzrostl počet těch, kteří o této možnosti vážně uvažují ze 7 na 15 procent.

Schůze výboru pro soc. politiku, Parlament ČR

15.04.2015

12.00 - 14.45 hodin
Náhradní rodinná péče a problematika SPOD

Pěstounská péče na přechodnou dobu v praxi

Tisková zpráva Rozum a Cit

Výňatek z tiskové zprávy:

Pěstounská péče na přechodnou dobu je založena na individuální a cílené profesionální péči,
založené na vztahu k dítěti. Pěstouni na přechodnou dobu dávají dětem možnost zažít bezpečí, pomáhají jim zvládat obtíže a prožívání, pomáhají jim pochopit jejich životní příběh, významně jim pomáhají při přechodu z péče do péče, tak, aby se mohly neustále ocitat v těch „nejlepších rukách“ a jednou uměly „nejlepší ruce“ nabídnout i svým vlastním dětem.

Soudní přezkum práva na poskytnutí sociální služby

Zpráva veřejné ochránkyně práv ze dne 4. 2. 2015

Nejvyšší správní soud se v rozsudku ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 4 Ads 134/2014 zastal dětí se zdravotním postižením a uznal jejich právo na přístup k soudu ve věci poskytnutí odpovídající sociální služby, která by jim umožnila setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí. V prvotní fázi se na snaze zajistit vhodné sociální služby podílela i ochránkyně, když se obracela na představitele Jihočeského kraje s žádostí o pomoc dotčeným rodinám.

Dětský domov se musí o své klienty postarat i o prázdninách

Tisková zpráva veřejné ochránkyně práv z 9. 2. 2015

Pokud se ředitelé rozhodnou dětský domov po dobu školních prázdnin uzavřít a dětem zařídí pobyt mimo zařízení, musí se postarat také o mladé lidi, kteří v domově pobývají dobrovolně i po dosažení zletilosti, na základě smlouvy se zařízením.

Instrukce ke kontrole čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Instrukce náměstkyně ministryně č. 14/2014

Instrukce, která upravuje postup orgánů oprávněných ke kontrole čerpvání státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Zppřesňuje okruh výdajů, které lze z tohoto příspěvku hradit.

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14504

Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany

Odbor ochrany práv dětí MPSV
MPSV vydalo Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany určený pro pracovníky krajských úřadů a Magistrátu hl. města Prahy, kteří provádějí kontrolu plnění standardů kvality na orgánech sociálně-právní ochrany (obecních úřadech a obecních úřadech obcí s rozšířenou působností)

Převzato z http://www.mpsv.cz/cs/14319

Násilí na dětech v náhradní péči

From whisper to a Shout: A call to ed violence against children in alternative care

SOS Children’s Villages International, University of Bedfordshire
Zpráva shrnuje poznatky o naplňování Směrnice OSN k náhradní péči o děti ve 21 zemích světa a shrnuje rozsáhlé poznatky z literatury, Ukazuje, že děti v nárhadní péči jsou zranitelné a jsou v mnoha případech vystaveny násilí. Zpráva také shrnuje opatření, která je třeba realizovat, aby se minimalizovalo riziko pro děti a poskytovaná náhradní péče měla vysokou kvalitu.

Syndikovat obsah