Maco Benjamín, Slávik, Dorotka, Zori a Marika - hrdinovia pre deti s ťažkou skúsenosťou

Na stránke rozpravka.navrat.sk pribúdajú príbehy,ktoré môžu pomáhajúci profesionáli využiť pri komunikácií a pomoci deťom v témach sociálnoprávnej ochrany detí.

Terapeutické príbehy využívajú vo svojej praxi už druhý rok pracovníci detských domovov, profesionálni rodičia, adoptívni i pestúnski rodičia, členovia Centier podpory profesionálnych rodín, psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia a terapeuti. Máte vlastný príbeh, ktorý "preliečil" s vašou pomocou "boľačky" dieťaťa? Pošlite ho do knižnice tejto web stránky : zilincikova@navrat.sk a pomôžete tak ďalším deťom.