Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí... (Úmluva o právech dítěte, čl.3)

Péče o ohrožené děti na Novém Zélandu

Reportáž z konference IFCO v Dublinu 2009

Tomáš Řemínek, Mikuláš, o.p.s.

Rodina a dítě - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv

JUDr. Otakar Motejl, Mgr. Iva Černá, Mgr. Klára Panovská, Mgr. Petra Matyášová

Předpisy k sociálně-právní ochraně dětí

Přehled právních předpisů, doporučení a mezinárodních dokumentů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Texty předpisů ke stažení.

http://www.mpsv.cz/cs/7264

Náhradní rodičia ako laickí poradcovia

O kúsok ďalej na spoločnej ceste

Laickí poradcovia sú živým dôkazom toho, že najlepšou školou je samotný život. Sú to náhradní rodičia, ktorí ponúkajú podporu, pochopenie a akúsi „zhutnenú“ skúsenosť náhradného rodičovstva tým, čo to potrebujú.

Pohľady na partnerstvo rodiča a odborníka

Článok Mareka Roháčka, spoluzakladateľa Návratu, o partnerstve medzi rodičom a odborníkom, ktoré tvorí základ skutočnej pomoci dieťaťu.

Stát chce zrychlit adopce

Hospodářské noviny 9.9.2009

Zpráva o připravovaném Metodickém pokynu MPSV - pozn. VZD

Odložené děti by se mohly vyhnout ústavu a jít rovnou do rodiny. Kraje doporučení ministerstva mohou ignorovat.

Drtivá většina odložených dětí se dnes po porodu dostává do kojeneckého ústavu a pobývá tam několik měsíců, přestože zájemci o adopci stojí na úřadech pomyslné fronty. V budoucnu by se ale někteří kojenci mohli ústavu zcela vyhnout a zamířit rovnou do náhradní rodiny.

Sanácia v Návrate

Lenka Hollá, Alena Molčanová, Návrat

V Návrate sme presvedčení, že pre dieťa je najlepšie, ak môže bezpečne vyrastať vo svojej rodine – s mamou, otcom, starými rodičmi, súrodencami, tetami, bratrancami. Sanácia je pre nás príležitosťou, ako prispieť k tomu, aby rodina mala čo najväčšie šance „na prežitie“.

Ohrozené deti (?)

Kapitolky z vývojové psychologie pro pěstouny a osvojitele

Doc. PhDr. Jiří Kovařík, Středisko náhradní rodinné péče

Články o jednotlivých vývojových obdobích, jak postupně vycházely v časopise Náhradní rodinná péče. Všechny také vyšly v publikaci Jiří Kovařík a spol.: Náhradní rodinná péče v praxi, kterou je možno objednat ve Středisku náhradní rodinné péče na info@nahradnirodina.cz

Publikováno s laskavým souhlasem Střediska NRP

Pripútanie v detskom domove?

Mgr. Oľga Šuláková
Psychológ, Detský domov a domov soc. služieb Studienka, Bratislava

V detskom domove, kde prichádzajú deti priamo z pôrodnice, pracujem už vyše 10 rokov. Čím dlhšie tu pracujem, tým viac vnímam a uvedomujem si, že podstatný problém detí v prvom roku života je v oblasti prežívania, v oblasti emócii.

Adaptácia - radosť a bolesť

Dušana Priehradná, Centrum Návrat Žilina

Obdobie adaptácie považujem za jedno z najťažších, ale zároveň najdôležitejších období v živote náhradných rodín.

Tehotné ženy vo vysokom riziku a ochrana novorodencov

Rozhovor s Danielou Žilinčíkovou

Statočné ženy (bez nádeje)

Tehotná žena má v našej spoločnosti zvláštne postavenie. Hovoríme o nej, že je „v nádeji“... Aké postavenie má v našej spoločnosti žena, ktorá zvažuje, že sa svojho dieťaťa hneď po pôrode vzdá?

Postupy a cíle psychologického vyšetření žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči

Metodické doporučení MPSV č.8/2009

Závěrečná písemná zpráva v rozsahu 1 strany by měla obsahovat stručné odpovědi na tyto (event. další navazující) otázky:

Jsou žadatelé způsobilí k výchově dítěte z hlediska charakteristik uvedených v dokumentu?
Jsou žadatelé aktuálně připraveni přijmout dítě do své péče?
Zjistilo psychologické vyšetření závažná rizika

  • V osobnosti některého z partnerů?
  • V kvalitě a stabilitě manželského soužití?
  • V motivaci žadatelů?
  • Ve výchovných schopnostech, postojích, nárocích, toleranci žadatelů

Odborné posuzování žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče

Metodické doporučení MPSV č.7/2009

Zabývá se posuzováním a přípravami žadatelů o NRP včetně pěstounské péče na přechodnou dobu a hostitelské péče.

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji

Analýza potřeb a služeb

Občanské sdružení Rozum a Cit

Připomínky k sociálně právní ochraně dětí

Věduna Bubleová, Kateřina Šlesingerová, Středisko NRP, 2004

Níže přinášíme obecná doporučení, která Středisko NRP vypracovalo na podzim roku 2004, kdy vznikala novela zákona o sociálně právní ochraně dětí. Celý text včetně připomínek k jednotlivým ustanovením v té době navrhované novely je v souboru ke stažení pod textem.

Již v minulosti jsme navrhovali několik opatření, znovu je stručně shrnujeme a předkládáme ke zvážení:

Syndikovat obsah