Postupy a cíle psychologického vyšetření žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči

Metodické doporučení MPSV č.8/2009

Závěrečná písemná zpráva v rozsahu 1 strany by měla obsahovat stručné odpovědi na tyto (event. další navazující) otázky:

Jsou žadatelé způsobilí k výchově dítěte z hlediska charakteristik uvedených v dokumentu?
Jsou žadatelé aktuálně připraveni přijmout dítě do své péče?
Zjistilo psychologické vyšetření závažná rizika

  • V osobnosti některého z partnerů?
  • V kvalitě a stabilitě manželského soužití?
  • V motivaci žadatelů?
  • Ve výchovných schopnostech, postojích, nárocích, toleranci žadatelů
    ke zvláštním potřebám dítěte?
  • V kvalitě rodinného prostředí, životního stylu partnerů?
  • V aktuálním psychickém stavu žadatelů?

Jak psycholog hodnotí úroveň vyrovnání se žadatelů s problémem vlastní infertility?
Vyplynulo z psychologického vyšetření nějaké doporučení nebo upozornění ve vztahu k žadatelům či zprostředkování náhradní rodinné péče?
Doporučuje psycholog realizaci NRP?

PřílohaVelikost
Metodicke_doporuceni_MPSV_08.pdf138.36 KB