Odchod z ústavní výchovy

Děti a mladí lidé v náhradní péči - objev svoje práva!

Brožurka pro děti a mladé lidi ke stažení i v češtině!

Při příležitosti dvacátého výročí Úmluvy o právech dítěte vytvořila Rada Evropy společně s SOS dětskými vesničkami informační brožurku určenou dětem a mladým lidem v náhradní péči.

Život po ústavní péči - pokyny

Amici dei Bambini

The need for a tool of this kind comes from the need to increase the quality of the activities implemented to support young people in the residential care system in becoming autonomous. Our research shows that this support is not currently organised, and it is usually left to the good will or personal initiative of individual operators, who decide to accept this burden even outside the scope of their skills.

Pomoc při osamostatňování v Polsku

Citácia zo Zákon a o sociálnej pomoci zo dňa 12 marca 2004 r. (Z.z. zo dňa 15 apríla 2004 r.)

Příprava na nezávislý život

SOS dětské vesničky

Zpravodaj Na mně záleží

Zpravodaj „Na mně záleží“ je publikace zabývající se problémy mladých lidí, kteří dospěli do věku, kdy opouštějí náhradní péči. Vydavatelem zpravodaje je organizace SOS Kinderdorf International. Zpravodaj je součástí projektu "Odcházení z péče", který je realizován celkem v 15 zemích střední a východní Evropy a střední Asie. Budou v něm publikovány informace o problematice přípravy mladých lidí na odchod z náhradní péče a následné péče. Zpravodaj bude vydáván dvakrát ročně v angličtině, až do roku 2011.

Odchod z péče do dospělosti - výstupy z mezinárodního výzkumu

Mike Stein (University of York, UK)

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Mike_Stein.pdf

Individuální plánování v zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Marie Kučerová

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá prezentace ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Mode=file&Title=File:Marie_Kucerova.pdf

Další prezentace z konference ke stažení na http://sos-vesnicky.cz/?Title=:Projekt%20na%20podporu%20a%20rozvoj%20n%C...

Následná péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice - situační analýza

Jan Folda, Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Renata Janíčková, Martina Vančáková

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá zpráva je k dispozici na http://www.sos-vesnicky.cz/res/data/027/003193.pdf

Život po ústavní péči

Zpráva o evropském projektu Amici dei Bambini
Rovné příležitosti a sociální inkuze mladých lidí
Jaká je skutečná situace mladých lidí opouštějících ústavní péči v Evropě? Co se dělá proti jejich sociálnímu vyloučení? Jak jsou tato opatření efektivní? Jaké projekty jim mohou pomoci v integraci do společnosti?
Tyto otázky si kladli autoři dvouletého výzkumného mezinárodního projektu realizovaného v pěti evropských zemích (Rumunsko, Bulharsko, Itálie, Francie a Lotyšsko).

Stránky pro mladé lidi odcházející z dětských domovů

www.odchazim.cz
Tyto stránky pro vás spolu se svými partnery připravilo Středisko náhradní rodinné péče, o.s. a jsou určené všem mladým lidem, kteří se chystají opustit nebo již opustili dětský domov.

Individuální plánování u dětí z dětských domovů

PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana Pazlarová
Publikace vznikla v rámci projektu obč. sdružení Člověk hledá člověka Vstup do života.
Převzato z http://www.clovekhledacloveka.cz/vstup-do-zivota.html

Dlouhodobá příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života

Mgr. Martina Gottwaldová a kol., 2006
Metodická příručka Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Centra J.J.Pestalozziho Chrudim

Popis projektu
Hlavním cílem je systematická příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou, a to již za pobytu v zařízení ústavní péče, na těžkou životní situaci spojenou s odchodem z výchovného zařízení a poskytování preventivní služby klientům, kteří jsou často ohroženi sociálně-patologickými jevy a předčasným ukončením školní docházky spojeným s nedokončením profesní přípravy.

Péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu v době, kdy odcházejí do samostatného života v Anglii

Kateřina Šlesingerová, Středisko náhradní rodinné péče
Podle Suffolk County Council: Leaving Care – A Guide, http://www.suffolk.gov.uk/CareAndHealth/ChildrenAndFamilies/LeavingCare.htm
http://nchacti01.uuhost.uk.uu.net/carelaw/

Ve Velké Británii se používá pojem „děti v péči“, rozumí se tím děti v péči státu. Jedná se o děti vyrůstající v pěstounské péči (těch je většina), která je poněkud odlišná od naší klasické pěstounské péče, dále jde o děti vyrůstající v nejrůznějších formách ústavních zařízení.

Individuální plánování služeb u ohrožených dětí a mládeže

s důrazem na děti odcházející z ústavní výchovy
Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Lenka Baldová

Hodnocení systému péče o ohrožené děti

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, zveřejněno 16. října 2007
Analýza efektivity fungování systému péče o ohrožené děti vyplývající z průzkumu osudů dětí, které v letech 1995-2004 opustily institucionální péči.

Celý dokument je ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-systemu-pece-o-ohrozene-deti.aspx

Syndikovat obsah