Individuální plánování služeb u ohrožených dětí a mládeže

s důrazem na děti odcházející z ústavní výchovy
Hana Pazlarová, Oldřich Matoušek, Lenka Baldová

Tato publikace má napomoci k rozšíření vědomostí o postupech individuální práce s ohroženými dětmi a podělit se o znalosti a zkušenosti, získané v praxi s těmito dětmi. Je určena odborníkům, sociálním pracovníkům, pracovníkům neziskových organizací, pracovníkům dětských domovů, pedagogům, samosprávě ale i široké veřejnosti – zkrátka všem, které problematika ohrožené mládeže oslovuje a zajímá. Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů „Vstup do života“, který byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Projekt realizovalo občanské sdružení Člověk hledá člověka.
První část knížky je věnována teoretickému úvodu do metody individuálního plánování pro ohrožené děti a mladistvé s důrazem na klienty odcházející z dětských domovů do samostatného života. Jsou zde představena základní teoretická východiska a popis principů, kterými se tato metoda řídí a popis kroků, které je třeba v procesu individuálního plánování učinit. Druhá část se zabývá rozborem kazuistik, které jsme shromáždili během projektu Vstup do života. Tyto kazuistiky jsou základním východiskem pro individuální plánování. Během projektu byl shromážděn poměrně velký počet dat o jeho klientech. Data byla zpracována a čtenáři tak mají možnost seznámit se s komplexní charakteristikou situace klientů, kteří se v rámci projektu připravovali na odchod z ústavní výchovy.
Převzato z http://www.clovekhledacloveka.cz/?p=PPpripadove-konference , kde si publikaci můžete stáhnout.