Děti a mladí lidé v náhradní péči - objev svoje práva!

Brožurka pro děti a mladé lidi ke stažení i v češtině!

Při příležitosti dvacátého výročí Úmluvy o právech dítěte vytvořila Rada Evropy společně s SOS dětskými vesničkami informační brožurku určenou dětem a mladým lidem v náhradní péči.

Pomocí komiksu, příběhů a informačních textů se mohou děti a mladí lidé dozvědět o svých právech, která jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte, Doporučení Rady Evropy Rec(2005)5 ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních a ve Standardech "Kvalita pro děti" - Quality4Children.

Brožurka byla vytvořena ve spolupráci s dospělými a mladými lidmi, kteří mají zkušenost s náhradní péčí. Má sloužit dětem a mladým lidem v náhradní péči poznávat svoje práva, jak je uplatňovat a jak hrát aktivní roli v rozhodování o vlastní náhradní péči.

Brožurka v češtině je ke stažení na http://www.coe.int/t/dg3/children/ChildrenInCare/C&YP%20IN%20CARE-TCHEQUE(web).pdf

Další materiály Rady Evropy pro děti v náhradní péči najdete na http://www.coe.int/t/dg3/children/ChildrenInCare/ChildrenInCare_en.asp