Následná péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice - situační analýza

Jan Folda, Oldřich Matoušek, Hana Pazlarová, Anna Šabatová, Věduna Bubleová, Alena Vávrová, Jana Frantíková, Renata Janíčková, Martina Vančáková

Prezentace z mezinárodní konference „Následná péče a její perspektivy v systému náhradní péče o děti“, kterou Sdružení SOS dětských vesniček pořádalo ve spolupráci s občanským sdružením Člověk hledá člověka a Katedrou sociální práce FF UK ve dnech 25. – 26.6. 2009

Celá zpráva je k dispozici na http://www.sos-vesnicky.cz/res/data/027/003193.pdf

Další informace o následné péči na http://www.sos-vesnicky.cz/projekty/odchazeni-z-nahradni-pece/