Příprava na nezávislý život

SOS dětské vesničky

Mladí lidé opouštějící náhradní rodinou péči jsou často ponecháni bez podpory, kterou při tomto přechodu potřebují. Příliš často musí odejít ve velmi nízkém věku - v 18ti, někdy dokonce 14ti letech a de facto ze dne na den, bez někoho, kdo by je vedl, naslouchal jim, nebo je finančně podporoval. Mnoho z nich se potýká s obtížemi při dokončení vzdělání, při hledání práce nebo při zajištění bydlení. Výzkum ukazuje, že mladí lidé opouštějící péči jsou ve větším riziku stát se bezdomovci, nezaměstnanými nebo zaměstnanými pouze na částečný úvazek, mít nízké vzdělání a být závislí na dávkách státní podpory.
Kampaň přípravy na nezávislý život je projekt výměny znalostí o formování politik, zlepšování legislativy i praxe zaměřené na mladé lidi vyrůstající v náhradní rodinné péči napříč Evropou a Střední Asií. Mladí lidé se zkušenostmi života v náhradní rodinné péči se na projektu sami aktivně podílejí a sami tak přispívají k formování politiky i praxe.
Jako součást kampaně přípravy na nezávislý život vytvořily SOS dětské vesničky sérii instruktážních příspěvků za účelem sdílení dobré praxe a výměny informací v oblasti přípravy na opuštění péče a po skončení péče samotné. Série zahrnuje rozhovory s mladými lidmi, akademiky a profesionály. V prvním díle profesor Mike Stein přispívá svým článkem o posilování odolnosti mladistvých a Maria Herczog upozorňuje na roli Výboru pro práva dítěte při OSN. Součástí je také přehled užitečných sítí pro mladé pomáhajících při úspěšném prosazování jejich práv.

Přeložila Lucie Šanderová
Celý dokument je ke stažení na http://crin.org/bcn/details.asp?id=21316&themeID=1001&topicID=1009