Systém ochrany dětí

Vývojová psychologie pro sociální práci

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA a RNDr. Hana Kuželová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013

Informace k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/14224 jsou k dispozici informace Ministerstva práce a sociálních věcí k novela zákona o sociálně - právní ochraně dětí.
Mimo jiné:
text novely a prováděcí vyhlášky
shrnutí a vysvětelní nejdůležitějších změn v zákoně
odpovědi na nejčastější dotazy
informace a formulář k vyhodonocování situace dítěte a jeho rodiny
formuláře pro pověřené osoby, které mají zájem uzavírat dohody o výkonu pěsotunské péče

Seriál "Ochránce" – 16. díl – Problémy spojené s rodičovstvím

Čerpání rodičovského příspěvku — Přijímání do mateřských škol
26 min., 2012
Režie Z. Kotrla, Česká televize

Seriál "Ochránce" – 9. díl – Orgán sociálně-právní ochrany dětí

26 min., 2012
Režie Z. Skokan, Česká televize

Jak úspěšně zvládnout poskytování péče nezletilému pro pediatry

Zuzana Candigliota, Radkin Honzák, Liga lidských práv

Manuál pro praktické dětské lékaře a lékařky nabízí nejenom srozumitelný a s ohledem na novou právní úpravu aktuální právní pohled na vybrané otázky při poskytování zdravotní péče nezletilým, ale i praktické tipy na efektivní komunikaci s rodiči dětských pacientů.

Převzato z http://llp.cz/publikace/jak-uspesne-zvladnout-poskytovani-pece-nezletilemu/

Manuál International Social Services (ISS)

Manuál ISS je v prvé řadě určen korespondentům, kteří volali po směrnicích týkajících se postupů v oblasti ISS a metodiky, která by podpořila jejich vědomosti a zkušenosti s řešením mezinárodních případů. Může rovněž sloužit jako referenční materiál pro všechny naše sociální pracovníky, kteří se při své běžné práci neúnavně zabývají nejrůznějšími případy. Manuál by tak mohl přispět k ještě větší profesionálnosti sociální práce v neustále se proměňujícím a vyvíjejícím světě.

Rok 2010 na Slovensku: 198 detí opustených matkami hneď po pôrode

Nadácia Socia bola od roku 2010 národným partnerom projektu Daphne zameraného na výskum príčin opúšťania detí biologickými rodičmi/matkami.

Zapomenuté rodiny - dopady uvěznění

Děti s postižením a reforma systému péče o děti

Umožnit reformy - Proč musí být děti s postižením ve středu pozornosti úspěšné reformy systému péče o děti

Everychild a Better Care Network

Směrnice OSN o náhradní péči o děti stanoví, že reforma systému péče o děti by měla znamenat větší podporu rodin jako prevenci ztráty rodičovské péče. Dalším krokem je poskytování kvalitní náhradní rodinné péče pro děti, které se svými rodiči nemohou vyrůstat.
Tato zpráva chce přesvědčit ty, kteří plánují politické reformy, aby kladli děti s postižením a jejich rodiny do středu reformních snah, a ukázat na příkladech, jak toho lze dosáhnout.

Celá zpráva je k dispozici v angličtině na http://www.everychild.org.uk/docs/BCN2-phase8.pdf

Rodičovská zodpovědnost z pohledu dětského domova v praxi

Mgr. Dalibor Křepský

Příspěvek vyjadřuje názor autora na rodičovskou zodpovědnost z hlediska vlastní dlouholeté praxe z dětského domova. Zabývá se možnými střety mezi právy dětí a rodičů, zejména pak situacemi, kdy jsou práva rodičů hájena na úkor dětí. Může k tomu docházet například nucením dětí do kontaktu s rodiči, i když to není vhodné. Podle autora musí v takových případech nefunkční soudní systém suplovat samy ústavy a takto nežádoucím kontaktům zabránit.

K přečtení zde http://www.cijedite.cz/?nav=temata/rodicovska-zodpovednost.html&comment=16

Katalog služeb NNO poskytujících služby v oblasti náhradní rodinné péče

Katalog neziskových organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí v České republice
aktualizace únor 2011

Katalog vznikl v roce 2010 v rámci projektu Komunikační mosty Informačního střediska Mikuláš

http://www.mikulasops.cz/komunikacni-mosty

Práva dětí

Práva dětí
Hledání nejlepšího zájmu dítěte v kontextu práva na rodinný život
Mgr. Klára Panovská Ille

Priority pre služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí na rok 2012

Na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je k dispozícií prehľad priorít jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z celého Slovenska.

Nerovné příležitosti dětí z vyloučených lokalit

Mgr. Martin Šimáček

Ředitel agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček zpracoval na základě osobních zkušeností získaných na této pozici příspěvek na téma Nerovné příležitosti dětí z vyloučených lokalit, který pojednává o nejlepším zájmu dítěte v kontextu dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Potřeby dětí a jejich plnění v systému náhradní péče

PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA

Psycholog Radek Ptáček se ve svém příspěvku zabývá potřebami dětí a jejich naplňováním v systému náhradní péče. V textu se také například seznámíte s důvody, proč se vývojové potřeby dítěte v náhradních formách institucionální péče nenaplňují.

Syndikovat obsah